ARCH hub

Shared care
Expertise zit overal. ARCH werkt daarom volgens het shared care principe: gedeelde zorg. Dat houdt in dat behandelaren in regionale ziekenhuizen en academische ziekenhuizen samenwerken om de zorg voor een patiënt zo goed mogelijk af te stemmen.

Om de shared care voor patiënten te bevorderen, organiseren we regionale ARCH hubs die in het verlengde van de huidige praktijk en gangbare zorgafspraken ligt. Een ARCH hub is een regionaal netwerk van behandelaren, van zowel regionale als academische ziekenhuizen, die samen deelnemen aan een wekelijks of maandelijks regionaal overleg. Het geheel is immers meer dan de som der delen. De expertise van de ARCH hub wordt bepaald door de optelsom van de kennis van de behandelaren in het team.

Coördinerend centrum
Een coördinerend centrum is verantwoordelijk voor de totstandkoming en continuïteit van de (regionale) ARCH hub. In de praktijk is het dit vaak een centrum met expertise op het gebied van de verschillende systemische auto-immuunziekten die we behandelen binnen ARCH (zie overzicht ziektebeelden). Het coördinerend centrum heeft een grote logistieke, administratieve en coördinerende verantwoordelijkheid om het regionaal netwerk van behandelaren bijeen te brengen. ARCH faciliteert de samenwerking om shared care te leveren aan patiënten en optimaliseert gegevensuitwisseling over deze patiënten tussen behandelaren.

Belangrijkste voordelen van de ARCH hub
– Elke patiënt kan zijn of haar probleem of vraag door de behandelaar tijdens een overleg van de relevante ARCH hub laten inbrengen en bespreken. De patiënt is zo verzekerd van breed aanwezige expertise over zijn ziekte in de desbetreffende ARCH hub.
– In de hubs wordt kennis, ervaring en expertise gebundeld, gedeeld, bewaard en verder ontwikkeld. Onafhankelijk van persoon of locatie is deze kennis, ervaring en expertise altijd toegankelijk voor deelnemers aan de ARCH hub. Landelijke expertise is ‘in the cloud’ eenvoudig benaderbaar.
– ARCH stimuleert hiermee  landelijk een transparante en duidelijke overleg- en werkstructuur voor zowel patiënten als zorgverleners.

Het aantal ARCH hubs verschilt per systemische auto-immuunziekte. De voorgestelde geografisch regionale verdeling (zie kaartje) is slechts een richtsnoer voor ARCH hubs om zich te organiseren. Het staat elke behandelaar, ziekenhuis, vrij om deel te nemen aan een of zelfs meerdere regionale overleggen, ARCH hubs.

Het streven is om in 2019 de eerste ARCH hubs op te starten. Meer weten? Neem contact op met Han de Ruiter en/of Onno Teng (info@arch.nl).

 

 

EERSTE MEETING REGIONALE ARCH HUB EEN FEIT

De regio Leiden trapte begin april af met de eerste meeting van een ARCH hub. Maar liefst zes verschillende ziekenhuizen deden live of digitaal mee aan het regionale overleg. De deelnemers bespraken een aantal patiëntcasussen en stemden de behandeling met elkaar af. Het overleg is nu al een succes en smaakt naar meer.