ARCH Regio’s

Shared care
ARCH is georganiseerd in een aantal geografische netwerken. Dat zijn de ARCH regio’s. Een team van artsen van verschillende regionale en academische ziekenhuizen uit een ARCH regio bespreekt wekelijks of maandelijks de medische gegevens van hun patiënten. Deze regionale Multidisciplinaire Teams (MDT’s) hebben samen veel ervaring en kennis van een aandoening. Het geheel is immers meer dan de som der delen.

Een coördinerend centrum in een ARCH regio is verantwoordelijk voor de totstandkoming en continuïteit van (de bijeenkomsten) het MDT. In de praktijk is het dit vaak een centrum met expertise op het gebied van de verschillende systemische auto-immuunziekten (zeldzame vormen van reuma) die we behandelen binnen ARCH (zie overzicht ziektebeelden).

ARCH heeft voor de ondersteuning van de regionale bijeenkomsten ARCH Digitaal ontwikkeld; een app voor zorgverleners en een persoonlijke webomgeving voor patiënten.

Voordelen van een ARCH regio

  • Door te werken in regionale MDT’s met ondersteuning van ARCH Digitaal wordt kennis, ervaring en expertise gebundeld, gedeeld, bewaard en verder ontwikkeld.
  • Landelijke expertise is dankzij ARCH Digitaal eenvoudig benaderbaar. De patiënt is zo verzekerd van breed aanwezige expertise over zijn ziekte in de desbetreffende ARCH regio. En levert zelf ook belangrijke informatie aan over zijn aandoening, met behulp van vragenlijsten. De patiënt kan daarnaast het MDT een vraag stellen over zijn situatie.
  • ARCH stimuleert hiermee landelijk een transparante en duidelijke overleg- en werkstructuur voor zowel patiënten als zorgverleners.

 

 

 

N.B. De voorgestelde geografisch regionale verdeling is een richtsnoer voor ARCH MDT’s om zich te organiseren. Het staat elke behandelaar of ziekenhuis, vrij om deel te nemen aan een of meerdere regionale MDT-overleggen.

In verband met de kleine patiëntpopulatie van APS starten we in regio Midden een MDT APS voor alle regio’s. Deze wordt op termijn uitgebreid naar andere regio’s als dat nodig is.

Meer weten? Neem contact op met Onno Teng (info@arch.nl).

DE EERSTE ARCH REGIO'S

ARCH is georganiseerd in zes geografische netwerken, de ARCH regio’s. Onze ambitie is zes actieve regio’s in 2021. Hier vindt u alle informatie over de deelnemende ziekenhuizen per regio:

Actieve regio’s
ARCH Regio Zuid-West
ARCH Regio Midden
ARCH Regio Noord

Regio’s in oprichting
ARCH Regio Noord-West

 

Coördinerend centrum

Het coördinerend centrum heeft een belangrijke logistieke, administratieve en coördinerende verantwoordelijkheid om het regionaal netwerk van behandelaren bijeen te brengen.