ARCH voor de zorgverlener  Door het bundelen van expertise draagt ARCH bij aan het verbeteren van zorg voor patiënten. ARCH is er niet alleen voor de patiënt maar ook voor behandelend specialist en/of landelijk expert. Het expertiseplatforrm vergemakkelijkt samenwerking en de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring over zeldzame vormen van reuma.

De belangrijkste voordelen op een rij

  • Waar dit nu nog niet het geval is, bestaat binnenkort consensus over het zorgpad van patiënten met een zeldzame vorm van r
    euma voor de ziekten die onder ARCH vallen.
  • De behandelend specialist en landelijk expert kunnen bij een verdenking van een zeldzame vorm van reuma direct samen bepalen wat de diagnose is en met de patiënt overleggen wat de beste behandeling is.
  • ARCH vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverleners.
  • Door inzicht in de patiëntenpopulatie, behandelingen en resultaten van de behandelingen in de regionale en landelijke centra kan de zorg verbeterd worden.
  • Dankzij de informatie die ARCH van patiënten krijgt is het mogelijk om beter onderzoek te doen naar verbeteringen in diagnostiek en en behandeling.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ARCH-ontwikkelingen en de ARCH-nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.

Vragen?