Publicatie in Rheumatology

De publicatie van de werkgroep ARCH SSc in het prestigieuze magazine Rheumatology, over kwaliteit van zorg en uitkomstmaten, staat online. En daar zijn we trots op.

Het artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek van de werkgroep ARCH systemische sclerose naar de kwaliteit van zorg voor systemische sclerose in Nederland. In het onderzoek werd de kwaliteit van zorg, zoals patiënten die ervaren, gemeten door middel van een vragenlijst. Maar liefst 650 patiënten vulden de vragenlijst in. Daarnaast gaven patiënten aan welke uitkomsten van belang zijn om de zorg voor systemische sclerose te evalueren. Aan dit onderzoek werkten dertien ziekenhuizen in Nederland mee.