Standpunt werkgroep SLE/APS van SANL en ARCH-APS m.b.t. AstraZeneca-COVID19-vaccin

Standpunt werkgroep SLE/APS van SANL en ARCH-APS m.b.t. AstraZeneca-COVID19-vaccin bij APS- en SLE-patiënten

In de afgelopen weken waren er zorgwekkende berichten over trombose en stollingsproblemen kort na toediening van het AstraZeneca-COVID19-vaccin. Het is begrijpelijk dat onder patiënten met antifosfolipidensyndroom (SLE en/of APS) de vraag ontstaat of het vaccin bij hen veilig toegediend kan worden. In een gezamenlijke spoedvergadering van de werkgroep SLE/APS van SANL en ARCH-APS op 22 maart 2021 zijn wij tot de volgende conclusies gekomen:

  • Er is geen reden om aan te nemen dat het AstraZeneca-COVID19-vaccin bij patiënten met het antifosfolipidensyndroom (APS) en/of systemische lupus erythematodes (SLE) leidt tot een toename van stollingsproblematiek
  • Het mechanisme dat leidt tot stollingsproblemen – activatie van bloedplaatjes door specifieke (anti-PF4)-antistoffen – is in meerdere onafhankelijke laboratoria bevestigd en staat los van antisfosfolipidenantistoffen
  • Het AstraZeneca-vaccin kan veilig aan patiënten met APS en/of SLE worden toegediend

Namens de werkgroep SLE/APS van SANL en ARCH-APS,

Dr. Maarten Limper en Mw Ellen van Ommen