ZonMw subsidie voor nieuwe Europese studie systemische sclerose

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft een subsidie van 1 miljoen euro toegekend voor een internationale studie naar de optimale behandelstrategie van autologe hematopoietische stamceltransplantatie (HSCT) bij patiënten met diffuse cutane systemische sclerose. HSCT wordt sinds 20 jaar ingezet in de reguliere zorg bij een geselecteerde groep patiënten met systemische sclerose maar de beste timing van de behandeling is niet bekend. Het doel van de studie is dan ook de optimale behandelstrategie bepalen voor deze ernstig zieke patiënten: HSCT als eerstelijnstherapie of als laatste behandelstap wanneer afweer-onderdrukkende middelen onvoldoende effectief zijn.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De studie gaat naar verwachting in 2020 van start in twaalf centra in Europa en wordt gecoördineerd vanuit het UMC Utrecht door prof. dr. Jaap van Laar en drs. Julia Spierings. ARCH ondersteunt deze belangrijke studie en geeft toegang tot het landelijke netwerk voor de rekrutering van deelnemers aan dit onderzoek.