Start pilot systemische sclerose
Begin 2019 start het ARCH-pilotproject voor patiënten met een verdenking op of reeds gestelde diagnose van systemische sclerose. In de pilot toetsen we of de ARCH-aanpak voor alle betrokken partijen voldoende voordelen biedt, of de gekozen werkwijze klopt en de gegevensuitwisseling via het ARCH-expertiseplatform goed verloopt.

ARCH-applicatie
Het ARCH-expertiseplatform moet het centrale schakelpunt worden tussen patiënt, landelijke experts, behandelend artsen in regionale centra en andere betrokken zorgverleners. Door de bundeling van kennis en gegevens biedt het platform later ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek.

De medische gegevens van patiënten worden gedeeld tussen zorgverleners (zowel regionale artsen als experts) en opgeslagen met behulp van de ARCH-applicatie. De patiënt krijgt via de ARCH-app inzicht in uitslagen en ziekteactiviteit en volgt de samenwerking en afspraken tussen zijn behandelaren. Vragen aan behandelaren zijn eenvoudig te stellen via een chatfunctie.

Praktische informatie

  • De pilot systemische sclerose start begin 2019 en loopt tot en met september 2019.
  • De pilot is voor patiënten met (een verdenking op) systemische sclerose.
  • Persoonsgegevens zijn goed beveiligd.
  • De pilot loopt in twee regio’s in Nederland (regio Utrecht en Nijmegen). Per regio doen een academisch ziekenhuis (Radboudumc en UMC Utrecht) en perifere centra mee.
  • Deelnemende patiënten moeten beschikken over een telefoon en pc met internet.
  • Artsen ontvangen een IPad van ARCH als in hun centrum nog geen koppeling tussen het EPD en de ARCH-app is gerealiseerd.

In de folder over de pilot kunt u meer uitgebreide informatie over de pilot vinden.

Vragen?

Kijk of uw vraag in onze Q&A staat.

Kunt u geen antwoord op uw vraag vinden dan kunt u contact opnemen met:

Madelon Vonk (in de regio Nijmegen)
madelon.vonk@radboudumc.nl

Julia Spierings (regio Utrecht) j.spierings@arch.nl

Deelnemende zorgcentra

Radboudumc Nijmegen
UMC Utrecht
Meander MC Amersfoort
MCL Leeuwarden
Isala Zwolle
ZGT Hengelo
st Jansdal Harderwijk
Vie Curie Venlo
Jeroen Bosch ‘s-Hertogenbosch