Home ARCH Digitaal voor zorgverlener en patiënt

ARCH Digitaal voor zorgverlener en patiënt

De zorgpaden van AAV, APS, SLE en SSc zijn verwerkt in ARCH Digitaal. ARCH Digitaal bestaat uit een app voor zorgverleners en een persoonlijke webomgeving voor patiënten. Dankzij ARCH Digitaal leggen we consistent en consequent beschikbare gegevens vast waardoor het (digitaal) overleg effectief verloopt. En daarmee kunnen we ook – met toestemming van de betrokken patiënten – gegevens verzamelen waarmee we de zorg kunnen evalueren en de kennis kunnen vergroten.

Op basis van de zorgpaden zijn de aanmeldingsformulieren voor ARCH Digitaal ontwikkeld. De behandelaar vult deze formulieren in wanneer hij/zij de patiënt aanmeldt bij ARCH. Daardoor zijn alle benodigde gegevens beschikbaar voor het het regionale multidisciplinaire overleg (MDO) waarin de patiëntcase besproken wordt. Via een persoonlijke webomgeving kan de patiënt vervolgens vragenlijsten (PROMS) invullen over zijn persoonlijke ervaring met de ziekte en een vraag stellen die besproken wordt tijdens het MDO. De patiënt krijgt altijd een terugkoppeling op de vraag en de resultaten van de PROMS. De eerste ervaringen zijn positief. Patiënten zijn blij dat ze meer betrokken zijn en hebben volledig inzicht in hun dossier dankzij ARCH Digitaal.

Een nieuwe waardevolle toevoeging in ARCH Digitaal is een grafiek waarin de uitkomsten van ziekte-specifieke en algemene vragenlijsten op zeer overzichtelijke wijze worden weergegeven. Artsen en patiënten kunnen op deze manier goed de resultaten over de tijd volgen.

Hoe ARCH precies voor u werkt kunt u op onze website lezen:
Informatie patiënt
Informatie zorgverlener

ARCH heeft de ambitie om in 2021 een vijfde aandoening aan ARCH Digitaal toe te voegen.