Home ARCH Regio’s en ARCH Digitaal: de stand van zaken

ARCH Regio’s en ARCH Digitaal: de stand van zaken

Een paar updates over de voortgang van ARCH.


4 actieve regio’s

Na de oprichting van de ARCH Regio’s hebben dit jaar, in navolging van regio Zuidwest, ook de regio’s Noord, Midden en Noordwest een start gemaakt met het gebruik van het ARCH Digitaal MDO portaal voor de ondersteuning van het regionale multidisciplinaire overleg (MDO). Dankzij 4 actieve regio’s kunnen zorgverleners vrijwel op elke dag van de week hun patiënt(en) aanmelden voor een ARCH MDO.

6 juridische stappen

Voor veilig juridisch, medisch en ethisch gebruik van het MDO portaal zijn in samenwerking met ziekenhuizen die bij ARCH betrokken zijn de volgende documenten opgesteld:

Verwerkersovereenkomst (ARCH – ziekenhuizen)
DPIA (risico inventarisatie t.b.v. databescherming)
Patiëntinformatiefolder (digitaal informed consent)

In het MDO portaal zijn de volgende functionaliteiten ingebouwd:

Toegang met twee-factor-authenticatie
Een disclaimer waarmee de zorgverlener aangeeft dat hij zijn verantwoordelijkheid kent conform de wet AVG en bescherming patiëntgegevens
Een patiëntinformatiefolder (digitaal informed consent)
Een copy portal, een veilige functionaliteit waarmee zorgverleners gegevens uit het EPD kunnen kopiëren. Dit voorkomt dubbele administratie

5 zorgpaden

Binnen het MDO portaal zijn vijf zorgpaden ingericht:

  • vier ziektespecifieke zorgpaden, AAV, APS, SLE, SSC
  • een ziekte-aspecifiek Complexe Casus (CoCa) zorgpad

De zorgpaden worden op een uniforme wijze doorlopen, met voor elk zorgpad een standaard aanmeldformulier:

  • Digitaal, in het MDO Portaal; voor zorgverleners binnen juridisch aangesloten ziekenhuizen
  • Analoog, via invul-PDF formulieren; voor zorgverleners binnen nog niet aangesloten ziekenhuizen

Het MDO portaal zorgt ook voor uniforme verslaglegging in het patiëntdossier en op het persoonlijke web portaal van de patiënt.

1 click voor uw aanmelding

Wilt u als zorgverlener ook uw patiënten kunnen aanmelden voor een regionaal MDO? Informatie en aanmeldformulieren vindt u hier.

Als patiënt krijgt u, na aanmelding door uw behandelaar, toegang tot uw persoonlijke ARCH Digitaal Web portaal met daarin:

Vragenlijsten over de kwaliteit van uw leven, deze resultaten worden meegenomen in het MDO
De mogelijkheid om aan de zorgverleners van het MDO een vraag te stellen
De resultaten van uw vragenlijsten, het MDO advies, en daarbij eventueel het antwoord op uw vraag