Home Coming soon: ARCH Portaal 2.0

Coming soon: ARCH Portaal 2.0

ARCH werkt samen met EverywhereIM aan de bouw van het ARCH Digitaal Portaal 2.0, hét nieuwe portaal dat het regionaal en landelijk overleg over systemische auto-immuunziekten ondersteunt. En waarin zorgprofessionals makkelijk kunnen samenwerken, expertise kunnen delen, en ervaring en vragen van patiënten meegenomen worden. Het nieuwe ARCH Digitaal Portaal 2.0 verschilt van het huidige portaal op de volgende punten:

  • Het is optimaal toegankelijk, vanaf elk computersysteem en vanaf elke mobiele telefoon.
  • Het registreert alle noodzakelijke gegevens voor ziekenhuizen om het overleg te kunnen declareren bij de zorgverzekering.
  • En voldoet aan alle certificeringen voor de meest veilige uitwisseling van gegevens.
  • Het heeft een eenvoudigere, overzichtelijkere gebruikersomgeving en een meer intuïtieve en beter ondersteunde workflow. Dit komt de gebruikerservaring en administratieve last ten goede.

ARCH is ervan overtuigd dat het nieuwe portaal helpt bij het verder versterken en vergroten van de regionale en landelijke expertisenetwerken, en de patiëntparticipatie verbetert. Hierdoor wordt expertise voor iedereen bereikbaar en vermindert de praktijkvariatie in behandeling. Zo kunnen diagnoses eerder worden gesteld en zorgkosten verlaagd, en ontvangen patiënten de best mogelijke, passende zorg. Vanaf december 2022 zijn AVG-getoetste juridische overeenkomsten beschikbaar, zodat ziekenhuizen kunnen gaan aanhaken op ARCH Portaal 2.0.