Home Contouren ARCH

Contouren ARCH

Centraal in onze doelstellingen zorgverbetering en kennisverspreiding over zeldzame ziekten, staan de patiënten met complexe systemische auto-immuunziekten. De belangrijkste pijlers om dat te realiseren zijn onze expertisenetwerken en de wetenschap. Mede dankzij de samenwerking en steun van veel partijen als wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars, ZiN, patiëntenverenigingen en private partijen kunnen we aan de slag gaan om de doelstellingen van ARCH realiseren.