Home De behandeling van AAV-patiënten: een onderzoek over de Nederlandse praktijk

De behandeling van AAV-patiënten: een onderzoek over de Nederlandse praktijk

In oktober 2021 is er vanuit de ARCH Study Group een wetenschappelijk artikel verschenen. Hierin staat voor het eerst een overzicht hoe in Nederland in de klinische praktijk de behandeling van AAV-patiënten eruit ziet en hoe deze zich verhoudt tot resultaten uit grote klinische studies en internationale aanbevelingen. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de behandeling in Nederland in lijn is met internationale aanbevelingen. Hoewel in de afgelopen jaren nog vaak oraal cyclofosfamide ingezet is als remissie-inductie behandeling, is een stijging te zien van het gebruik van door internationale richtlijnen geprefereerd intraveneus cyclofosfamide alsmede een opmerkelijke stijging van het eveneens internationaal aanbevolen gebruik van rituximab. Dit is een positieve ontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek kunnen als een mooie basis dienen voor zorgevaluatie en -verbetering.