Home Grafische weergave ARCH 2.0

Grafische weergave ARCH 2.0

ARCH 2.0 blijft zich inzetten voor zorgverbetering door kennisdeling en kennisvergaring te faciliteren met het opzetten/organiseren van ARCH Regionale expertisenetwerken, ARCH Digitaal MDO portaal en patiënt webportaal, ARCH werkgroepen, ARCH-SANL dagen en landelijke registers.