Home Het gebeurt nu echt!

Het gebeurt nu echt!

Na maanden hard werken is de ARCH-app in mei voor het eerst in gebruik genomen bij twee verschillende pilots van ARCH-werkgroepen. Artsen en patiënten testen momenteel de app. In de zomer evalueren we de ervaringen van de deelnemers aan de pilots zodat we de app kunnen verbeteren voordat deze uitgerold wordt naar een grotere groep gebruikers. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de pilots met de ARCH-app.

Er is meer nieuws. Omdat ARCH een initiatief is van ReumaNederland is het belangrijk dat zij goed op de hoogte en tevreden zijn over het reilen en zeilen van ARCH. Om die reden heeft ReumaNederland in mei een audit, een onderzoek naar goed en betrouwbaar functioneren van ARCH, uitgevoerd. Wij zijn trots op de conceptbevindingen van de auditeurs dat er een betrokken en bevlogen ARCH-team aan het werk is! De aanbeveling om dit voort te zetten nemen we graag ter harte net als enkele verbeterpunten waarop we al maatregelen hebben genomen.

Versterking bestuur en financiering ARCH
Han de Ruiter, die ons al op operationeel gebied ondersteunde vanuit de Raad van Toezicht, is per 1 mei lid van het bestuur van de Stichting ARCH. Hij versterkt ons met zijn ervaring en kennis en neemt de bedrijfskundige portefeuille op zich. De komende maanden zetten we verdere stappen op weg naar structurele financiering van ARCH-activiteiten. We zoeken met betrokken instanties naar wegen om de inspanningen van zorgverleners en de organisatie van ARCH in het complexe veld van zorg een vaste plek te geven.

ARCH is dus volop in beweging! Het blijft een spannend project waarbij we soms nieuwe wegen inslaan. De mening van alle patiënten en hun behandelaars betrokken bij ARCH is en blijft heel belangrijk. Laat het ons vooral weten als u suggesties voor verbeteringen heeft.

Hein Moens
Voorzitter ARCH