Kennis boven tafel bij APS

Ook de werkgroep APS heeft belangrijke stappen gezet. Het consensusdocument is afgerond en gereed voor publicatie. De werkgroep werkt samen met FabHLTH, om de impliciete kennis (kennis in de hoofden van experts) van APS in kaart te brengen. Maarten Limper, projectleider van de werkgroep APS, “We willen identificeren wat er niét in het consensusdocument is terechtgekomen maar wat de experts wel laten meewegen in hun beoordeling. En dat is nog niet alles, we hebben ook indicatoren geïdentificeerd die we gebruiken om de huidige zorg in kaart te brengen. Dit gaan we doen door een statusonderzoek dat binnenkort van start gaat in diverse ziekenhuizen.”