Home Met passie en toewijding

Met passie en toewijding

Expertise is geborgd in de som van behandelaren… dat is de kracht van ARCH. Het is u vast niet ontgaan dat het zorgsysteem in Nederland onder druk staat (het Integraal Zorgakkoord is the word of the day). Patiënten met een zeldzame aandoening die complexe, multidisciplinaire zorg nodig hebben, vormen juist in deze tijd een extra kwetsbare groep. ARCH maakt zich sterk om expertisenetwerken multidisciplinair te organiseren, expertise toegankelijk te maken in de poli-kamer en expertise lokaal, regionaal en landelijk inzichtelijk te maken. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de mooie stappen die we met passie en toewijding zetten richting onder andere betere samenwerking in expertisenetwerken. U leest over de verbeteringen van het ARCH Digitaal Portaal dat op een (nog) efficiënte(re) manier ondersteuning biedt bij het verrichten van expertiseconsulten over patiënten met een zeldzame systemische auto-immuunziekte. Ook boeken we vooruitgang bij de ontwikkeling van een landelijk register voor systeemziekten, de nieuwe consultkaart lupus/SLE, samenwerking op het gebied van innovatief geneesmiddelenonderzoek en ARCH TV. En natuurlijk zijn we ontzettend blij met de versterking van ons ARCH-team met jonge, enthousiaste artsen die ARCH mee willen helpen bouwen. Tot slot, komt u ook naar de landelijke ARCH-dag op vrijdag 2 december 2022 in Amersfoort? Meld u aan via arch@kennisinstituut.nl.

Onno Teng
Voorzitter ARCH