Home Nieuwe ontwikkelingen en goede gesprekken

Nieuwe ontwikkelingen en goede gesprekken

Ik vind het een eer, in mijn nieuwe rol als voorzitter, u te informeren over de laatste stand van zaken over ARCH. Allereerst wil ik graag mijn voorganger Hein Moens enorm bedanken voor al zijn inzet en energie in de afgelopen jaren! Ook zijn vertrouwen in de (nieuwe) Stichting ARCH en het bestuur is onmisbaar en waardevol.

De afgelopen maanden stonden in het teken van de fusie (SANL, SRSN en ARCH) en de transitie naar een professionele organisatie. Wij zijn nog niet klaar met bouwen maar in deze nieuwsbrief presenteren we u alvast de contouren van ARCH en onze plek in het zorglandschap van Nederland.


In gesprek

We zijn verheugd over de constructieve gesprekken met de NVR over de eventuele toegevoegde waarde van ARCH en onze multidisciplinaire achterban. Dankzij deze achterban wordt over disciplines heen gedacht, consensus bereikt en advies gegeven. Ook verkennen we met de Nederlandse Internisten Vereniging, waaronder de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, hoe en waar we elkaar kunnen versterken.
Gesprekspartners als de NVLE, de Vasculitis Stichting, de NVSP en ReumaNederland zijn al langer betrokken en nu ook duidelijk ‘geworteld’ in ARCH. Samen met deze organisaties werken we continu aan de verbetering van de zorg voor mensen met een systemische auto-immuunziekte.

Samen bruggen bouwen

Ik heb vaker laten vallen dat ARCH een doe-club is en geen vergadertijger. Dat past ook binnen de 25-jarige traditie van SANL die daarmee heeft bewezen hoe waardevol landelijke werkgroepen zijn voor patiënten en zorgprofessionals in het veld van zeldzame systemische auto-immuunziekten. Bruggen bouwen doe je door samen te werken, met veel transpiratie en een dosis inspiratie. Ik hoop dat deze ARCH nieuwsbrief en de ARCH bijeenkomsten u ook inspiratie geven en enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de droom van ARCH die inmiddels een missie is geworden. Loop mee met een van onze landelijke werkgroepen, sluit aan bij een van de ARCH-netwerken of bouw mee aan onze ARCH-werkpakketten. Interesse? Mail naar projectleider@arch.nl.

Ik hoop velen van jullie persoonlijk weer eens te mogen ontmoeten, COVID-proof en vol energie!

Onno Teng
Voorzitter ARCH