Home Op weg naar inzicht in cijfers

Op weg naar inzicht in cijfers

Een belangrijke basis voor betere behandeling van systemische auto-immuunziekten is de epidemiologie (de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties). Tot nu toe is de informatie beperkt over het aantal nieuwe patiënten en het aantal onder behandeling. Dankzij de vereenvoudiging van de ICD10 coderingen die alle specialisten moeten invoeren in hun Elektronisch Patiëntendossier (EPD) – en die voor Nederlandse ziekenhuizen worden bewaard door Dutch Hospital Data (DHD) – is het voor specialisten wat eenvoudiger om de juiste codes in te vullen. Hoe dat precies moet hangt af van het type EPD en soms ook van de lokale instellingen. Ervaar je problemen? Neem contact op met ons (info@arch.nl), zodat we tips en trucs kunnen uitwisselen. Wij stellen op de ARCH website de ervaringen beschikbaar. Met DHD zijn we in overleg over de ontwikkeling van een rapportagetool, waarin alle specialisten kunnen zien hoeveel patiënten met systemische auto-immuunziekten in hun eigen ziekenhuis worden behandeld. Zij kunnen die aantallen dan ook vergelijken met de landelijke cijfers.

Een goed inzicht in de aantallen is ook een voorwaarde voor het inschatten van de kansen en mogelijkheden voor nieuwe behandelingen. Daarover leest u hier meer.