Home Pilot systemische sclerose

Pilot systemische sclerose

We hebben goed nieuws! Begin maart rollen we de pilot voor patiënten met systemische sclerose stapsgewijs uit in het UMC Utrecht en het Radboudumc Nijmegen. In deze pilot onderzoeken we een nieuwe werkwijze waarmee gegevensuitwisseling tussen behandelend specialist, experts en patiënten met systemische sclerose efficiënter verloopt.

Eerste features ARCH platform
Met behulp van het ARCH platform kunnen:

  • specialisten relevante informatie onderling uitwisselen
  • patiënten het onderling overleg tussen de artsen meelezen
  • patiënten PROM’s (Patient Reported Outcome Measures) invullen, een dagboek bijhouden en vragen naar de behandelaar sturen.

Ook krijgt de patiënt voor het consult een vragenlijst toegestuurd waardoor zowel arts and patient optimaal voorbereid zijn op het ziekenhuisbezoek.

Veelbelovende testresultaten
Dinsdag 22 januari testte de pilotgroep ARCH SSc het platform om de laatste verbeterpunten op te sporen. Op basis van de ervaring van de deelnemers is een aantal zaken aangepast en verbeterd, zoals een verduidelijking en betere weergave van de vragenlijst voor patiënt, een goede inrichting van dagboekfunctie en meer toelichting waar nodig. Na een laatste test met een behandelend specialist, expert en een patiënt starten we met de echte pilot.

De pilot betreft een ongekoppelde versie van het platform, dat wil zeggen dat het nog niet gekoppeld is met bestaande ziekenhuissystemen. We voeren momenteel gesprekken met ziekenhuizen over koppelingen met ziekenhuis EPD’s. Dat is belangrijk om uiteindelijk de uitwisseling van medische gegevens tussen ziekenhuizen en het ARCH platform volledig te automatiseren. We boeken daarmee nog meer tijdwinst die ten goede komt aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt.