Home SSc Resultaten pilot

SSc – Resultaten pilot: stoppen met gedeelde dossiervoering

De samenwerking, communicatie en uitwisseling van medische gegevens in de zorg voor patiënten met systemische sclerose kan beter in Nederland. ARCH systemische sclerose ontwikkelde een applicatie met als doel deze processen te ondersteunen. Met tien patiënten en twaalf artsen hebben we de inhoud en het gebruiksgemak van de app getest.

De resultaten van de pilot laten zien dat er draagvlak is voor de applicatie; gebruikers zien de potentiële meerwaarde. Patiënten en artsen zijn tevreden over de mogelijkheid van het stellen van vragen via de chatfunctie, het intercollegiaal overleg en de vragenlijsten. Het gebruiksgemak beoordelen zowel patiënten als artsen wisselend. Het ontbreken van de koppeling tussen de applicatie en het EPD zien de artsen als belangrijkste knelpunt.

We nemen de positieve feedback van de pilot mee in de verdere ontwikkeling van ARCH, maar gaan niet verder investeren in gedeelde dossiervoering zolang een koppeling met het EPD niet mogelijk is. We blijven de ontwikkelingen over gedeelde dossiervoering op de voet volgen en zodra dit realiteit kan worden kijken we naar de toegevoegde waarde voor ARCH en de patiënten.

De uitgebreide evaluatie kunt u vinden via de knop hieronder.

Evaluatie Pilot ARCH SSc