Home Start DRIMID: Innovatief geneesmiddelenonderzoek

Start DRIMID: Innovatief geneesmiddelen-onderzoek

Drug Rediscovery for Rare Immune Mediated Inflammatory Diseases

Om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te versnellen voor patiënten met systemische auto-immuunziekten die niet meer reageren op een standaardbehandeling, is ARCH, met financiële steun van ReumaNederland en Health Holland, het DRIMID Consortium gestart met als eerste academische partner het UMC Utrecht en als eerste industriële partner Galapagos. Het is de bedoeling dat er binnen dit consortium in samenwerking met verschillende academische centra en met verschillende industriële partners (voor het aanleveren van de geneesmiddelen) klinische studies worden gedaan naar de werkzaamheid van geneesmiddelen waarvan men op basis van theoretische inzichten en/of klinische aanwijzingen verwacht dat zij een gunstig effect zouden kunnen hebben op systemische auto-immuunziekten. Meer informatie vindt u hier.