ARCH Digitaal

ARCH heeft voor de ondersteuning van de regionale bijeenkomsten een digitale ARCH omgeving, ARCH Digitaal, ontwikkeld waardoor zorgverleners op een uniforme en efficiënte wijze de patiëntgegevens en input van patiënten bespreken. Door ARCH Digitaal kunnen alle betrokkenen, patiënt en zorgverleners, de gegevens te allen tijde inzien.

ARCH Digitaal bestaat uit een app voor zorgverleners en een persoonlijke webomgeving voor patiënten. Beide systemen zijn gekoppeld met elkaar.

De ARCH app
We hebben voor de ondersteuning van de regionale bijeenkomsten een app ontwikkeld waarmee zorgverleners (het multidisciplinair team) op een uniforme en efficiënte wijze informatie kunnen delen. De beschikbare patiëntinformatie bestaat uit resultaten van medische onderzoeken en de eventuele persoonlijke patiëntervaring met de ziekte.

Mijn.ARCH.nl
De patiënt kan via een persoonlijke webomgeving zijn ervaringen met de ziekte delen en een vraag stellen aan het multidisiciplinaire team (MDT). Deze gegevens zijn beschikbaar in de app waarmee de zorgverleners werken. De behandelend arts bespreekt het advies van het MDT met de patiënt. Daarna stellen patiënt en behandelend arts samen een persoonlijk zorgplan op. In mijn.ARCH.nl kan de patiënt ook de verslagen terugzien van de bijeenkomst waarin zijn gegevens besproken zijn.

Door ARCH Digitaal:

  • Leggen we consistent en consequent beschikbare gegevens vast.
  • Kunnen patiënten hun ervaring met de ziekte delen en een vraag stellen aan het MDT.
  • Wisselen behandelaren uit verschillende ziekenhuizen makkelijker gegevens uit met andere zorgverleners.
  • Beschikken zorgverleners altijd en overal over actuele data.
  • Hebben patiênten altijd en overal toegang tot hun gegevens en verslagen van het MDT.
  • Is ARCH in staat om beter onderzoek te doen.

Wetenschappelijk onderzoek
Expertise opbouwen is een van de doelen van ARCH. ARCH Digitaal dwingt uniformering van gegevens en stimuleert het MDT om de landelijke consensus over de diagnostiek en behandeling te volgen. Daarmee worden gegevens verzameld waarmee ARCH een landelijke database ontwikkelt. We streven naar een samenvoeging met bestaande databases, zoals het SLE-register DAiRE en RUBRIC. De data komen beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. En hopen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan onderzoek naar nieuwe behandelingen. ARCH is een verzamelplaats van kennis, ervaring en expertise. Daarbij respecteren we natuurlijk altijd de privacy van patiënten.

Hoe werkt ARCH voor mij?

Bent u patiënt? Hier vindt u meer informatie.

Bent u zorgverlener? Hier vindt u meer informatie.

Vragen?