Dit wil ARCH
ARCH streeft naar betere zorg en minder ziektelast voor mensen met een zeldzame vorm van reuma. Dit realiseren we door het bundelen van expertise. Het expertiseplatform vergemakkelijkt samenwerking en uitwisseling van informatie, kennis en ervaring. Het ARCH netwerk bestaat uit verschillende ARCH hubs. Een ARCH hub is een regionaal netwerk van behandelaren, van zowel regionale als academische ziekenhuizen, die samen deelnemen aan een wekelijks of maandelijks regionaal overleg. Hiermee stimuleert en faciliteert ARCH onder andere samenwerking en kennisuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners. Daardoor is expertise-uitwisseling op afstand mogelijk. En het kan fijn zijn voor voor patiënten die niet ver kunnen of willen reizen. Zorgverleners denken via het platform en de hubs samen na over de juiste diagnose en behandeling, stellen samen met de patiënt het best passende behandelplan op.

En ook
Het expertiseplatform ARCH faciliteert ook wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling van zeldzame vormen van reuma. Hiermee hopen we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan onderzoek naar nieuwe behandelingen. ARCH wordt een verzamelplaats van kennis, ervaring en expertise. 

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ARCH-ontwikkelingen en de ARCH-nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.