Aanmelden bij ARCH
Wilt u graag aangemeld worden bij ARCH zodat u en uw behandelaar toegang hebben tot alle beschikbare landelijke expertise? Bespreek dit eerst met uw behandelend arts. Uw behandelaar moet aangesloten zijn bij ARCH, dat is een voorwaarde om als patiënt deel te kunnen nemen aan ARCH. Is uw arts nog niet bij ARCH aangesloten? Dat kan, we bevinden ons nog in de opstartfase. Overleg met uw behandelend arts om de registratie bij ARCH in orde te maken waarna ook u zich kunt registreren.

Aangemeld bij ARCH door behandelaar
Als u door uw behandelaar aangemeld bent bij ARCH kunt u zich registeren bij mijn.arch.nl. Dit is uw persoonlijke ARCH omgeving, u vindt daar uw medische gegevens die beschikbaar zijn voor ARCH. En dat niet alleen. U heeft ook de mogelijkheid vragenlijsten in te vullen (PROMS) waarmee u inzichtelijk maakt wat uw ervaringen zijn met uw ziektelast. Dat is belangrijke informatie voor het regionale Multidisciplinaire Team (het MDT) dat uw casus bespreekt in een regionaal overleg. Ook kunt u via mijn.arch.nl een open vraag stellen aan het MDT. Hoe mijn.arch.nl precies werkt kunt u hier bekijken. 

Het regionale ARCH multidisciplinair overleg
Uw behandelend arts kan na een geslaagde aanmelding en registratie uw casus bespreken met andere zorgverleners in het regionale ARCH multidisciplinair overleg (MDO). Meer informatie over de regio’s en geplande overleggen vindt u hier. Uw behandelaar bespreekt met u de conclusie en advies van het MDT. Eigenlijk is dit een second opinion zonder dat u daarvoor hoeft af te reizen naar een ander ziekenhuis. Samen met uw behandelend arts bepaalt u vervolgens welke behandeling het beste bij u past. In uw persoonlijk ARCH omgeving vindt u ook de conclusie en advies van het MDT over uw situatie inclusief antwoord op de door u gestelde open vraag en een reactie op de door u ingevulde PROMS.

Download hier de patiëntenfolder, waarin uitgebreid staat uitgelegd hoe uw registratie bij mijn.arch.nl werkt.

Het MDT

Het MDT is een team van artsen van verschillende regionale en academische ziekenhuizen uit een ARCH regio. Dit team heeft veel ervaring en kennis van uw aandoening. Hierdoor krijgt u al vroeg in uw ziektebeloop advies over de best mogelijke behandeling. De artsen werken via ARCH optimaal samen, delen informatie, kennis en expertise om de juiste diagnose en beste behandeling te kunnen vaststellen.