Wat is een regionaal overleg van ARCH?
ARCH is georganiseerd in een aantal geografische netwerken, de ARCH-regio’s. Een team van artsen van verschillende ziekenhuizen en disciplines uit een regio bespreken met elkaar de medische gegevens van hun patiënten. Deze regionale Multidisciplinaire Teams (MDT’s) hebben samen veel ervaring en kennis van aandoeningen. In het regionaal overleg van het MDT worden medische gegevens gedeeld en besproken. Op www.arch.nl vindt u meer informatie over de doelen en opzet van ARCH.

Waarom is er een ARCH webapp?
Artsen bespreken met behulp van de app op een uniforme en efficiënte wijze de dossiers in het regionaal overleg. En omdat dan alle betrokkenen, patiënt en zorgverleners, de gegevens kunnen inzien.

Wat gebeurt er met mijn gegevens in ARCH?
Het MDT kan uw gegevens inzien en bespreekt deze in het regionaal overleg. Als u hiervoor toestemming geeft dan worden uw gegevens ook geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

Moeten mijn medische gegevens beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek?
Nee. Het wel of niet beschikbaar stellen van uw geanonimiseerde medische gegevens heeft geen invloed op uw behandeling.

Welke partijen zijn betrokken bij het regionaal overleg?
Het MDT en de patiënt.

Wie is eindverantwoordelijk voor mij? Het MDT of mijn behandelend arts?
Uw behandelend arts is altijd eindverantwoordelijk. Hij bespreekt met u de adviezen van het MDT en het behandelplan.

Hoe word ik geïnformeerd over het MDT advies?
Het advies wordt met u besproken door uw behandelend arts. Een week na het overleg staat het advies van het MDT in uw persoonlijke ARCH omgeving. U ontvangt hierover een mail.

Hoe word ik aangemeld bij ARCH?
U kunt uw behandeld arts vragen om u aan te melden bij ARCH.

Hoe weet ik of ik ben aangemeld bij ARCH?
Na aanmelding bij ARCH ontvangt u een welkomstmail waarin instructies staan om in te loggen in uw persoonlijk omgeving.

 

Kan ik het beschikbaar stellen van mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek intrekken?
Ja, u heeft altijd het recht om dit in te trekken. Dit heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling. U kunt hiervoor een mail sturen naar het coördinerend centrum. Het e-mailadres kunt u vinden onder tabblad ‘profiel’ in uw persoonlijke omgeving.

Hoe kan ik mijn inbreng leveren aan het MDT?
U ontvangt in de week voor het overleg via de mail een link naar de twee vragenlijsten (algemene en ziekte specifieke vragenlijst) en de mogelijkheid om een vraag te stellen aan het MDT. Proms (Patient Reported Outcome Measures) is een veelgebruikte andere term voor een vragenlijst.

Zit er een chatfunctie in de app?
Nee, via het patiëntportaal van uw eigen ziekenhuis (mits beschikbaar in uw ziekenhuis) kunt u chat- of e-mailberichten uitwisselen met uw behandelaar.

Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de ARCH webapp?
U heeft, naast toegang tot een computer, een mailadres en een mobiele telefoon (i.v.m.de 2-factor authenticatie) nodig.

Heb ik een training of opleiding nodig?
Nee, uw persoonlijke omgeving is eenvoudig te gebruiken via uw computer, laptop of ipad. De omgeving is nog niet geschikt voor een mobiele telefoon.

Hoe veilig is het gebruik van de webapp?
De webapp is beveiligd met een 2-factor authenticatie. Dat betekent dat u na het inloggen van uw inlognaam en wachtwoord per sms een code ontvangt. Na het invoeren van deze code komt u in uw persoonlijke omgeving met uw medische gegevens. Dit is momenteel de meest veilige manier om een app te gebruiken.

Zijn mijn gegevens veilig opgeslagen?
Uw gegevens worden conform de huidige privacywetgeving voor zorgdata opgeslagen waarmee uw privacy is geborgd.

Vragen?