Systemische auto-immuunziekten worden in de volksmond ook wel zeldzame vormen van reuma genoemd. Bij systemische auto-immuunziekten vindt een ontstekingsreactie van het lichaam plaats gericht tegen cellen of weefsels van het lichaam zelf, zonder dat er sprake is een van een infectie met een virus of een bacterie. Omdat het begrip systemische auto-immuunziekten nog niet bij iedereen bekend is, communiceren we bij ARCH voorlopig over zeldzame vormen van reuma.

Vragen?