Deelnemen aan ARCH Portaal

Vanaf begin 2023 wordt het nieuwe ARCH Portaal uitgerold. Het ARCH Portaal is een online, beveiligde omgeving waarin zorgprofessionals gemakkelijk kunnen samenwerken, expertise gedeeld kan worden, en waarin de ervaring en vragen van patiënten meegenomen worden. De consulten via het ARCH Portaal kunnen ook eenvoudig gedeclareerd worden als een expertiseadvies prestatie, zoals opgenomen in de reguliere regelgeving van de NZa per 1 januari 2023.

Ga direct naar het ARCH Portaal

Introductie

Sinds een aantal jaren ondersteunt ARCH de regionale en landelijke overleggen van multidisciplinaire expertisenetwerken over systemische auto-immuunziekten. Het werkproces dat voor deze overleggen is opgezet biedt de benodigde structuur voor het goed en efficiënt uitvoeren van expertiseconsulten. Vanaf 2023 zijn er twee nieuwe prestaties opgenomen in de reguliere regelgeving van de NZa waardoor deze consulten voortaan als expertiseadvies gedeclareerd kunnen worden. Meer informatie over deze prestaties kunt u terugvinden op de site van de NZa onder de prestatiecodes 190174 en 190175.

 

NZa regeling medisch-specialistische zorg

 

De Federatie Medisch Specialisten heeft een handreiking geschreven voor deze NZa regeling. In de handreiking worden de voorwaarden voor declaratie beschreven. Je kan de handreiking via de volgende link terugvinden:

 

Handreiking registratie expertiseadviezen.

Het ARCH Portaal als Ondersteuning van het Expertiseadvies

Ter ondersteuning van het expertiseadvies is ARCH samen met EverywhereIM bezig om een nieuw web portaal te ontwikkelen zodat zorgverleners makkelijk en veilig medische gegevens kunnen delen met andere ziekenhuizen in het ARCH-expertisenetwerk. Dit portaal is een verbeterde versie van de eerder door ARCH ontwikkelde app die nu in gebruik is in het LUMC. Na aanmelding door hun behandelaar voor een expertiseconsult kunnen patiënten in het portaal in hun eigen persoonlijke omgeving. Zij kunnen daar hun functioneren en ziektebeleving via vragenlijsten beschrijven en vragen stellen. Zo kunnen in het expertiseconsult de ervaring, wensen en vragen van patiënten meegenomen en beantwoord worden.

 

Vanaf begin 2023 ondersteunt het ARCH Portaal het behandel- en declaratieproces rondom het expertiseconsult. Het ARCH Portaal:

 • Registreert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor ziekenhuizen om het expertiseconsult te kunnen declareren bij de zorgverzekering:
  • In één klik kunnen de vereiste gegevens voor de declaratie van het expertiseadvies geëxporteerd worden.
 • Heeft een eenvoudige, overzichtelijke gebruikersomgeving en een intuïtieve workflow voor een verbeterde gebruikerservaring en een verlaagde administratieve last, o.a. door:
  • Een agenda waarin in één oogopslag duidelijk is waar, wanneer, welke overleggen plaatsvinden, en waar nog ruimte is voor aanmelding.
  • Een workflow met geïntegreerde uitleg en reminders/meldingen zodat het hele proces van aanmelden en bespreken van patiënten vergemakkelijkt wordt, en ook de input van patiënten (hun ervaring en vragen) beter gewaarborgd wordt.
  • Registratie van gegevens in een overzichtelijke rapportagebrief, die eenvoudig in het EPD te zetten is.
 • Voldoet aan alle certificeringen voor de meest veilige uitwisseling van medische en persoonlijke gegevens.
 • Is optimaal toegankelijk, namelijk vanaf elk computersysteem en vanaf elke mobiele telefoon te bereiken waardoor ziekenhuizen makkelijker aan kunnen haken en expertisenetwerken maximaal kunnen groeien.

 

Vanaf december 2022 zullen AVG getoetste juridische overeenkomsten beschikbaar zijn, zodat ziekenhuizen kunnen gaan aanhaken op het ARCH Portaal.

 

Als u de verdere ontwikkelingen rondom het ARCH Portaal wilt volgen kunt u zich hieronder inschrijven voor de ARCH nieuwsbrief.