Home Voor zorgverleners ARCH Regio’s

ARCH Regio’s

De ARCH regio’s zijn een verdeling van Nederland in (geografische) regio’s. Deze verdeling is gemaakt zodat het lokaal beschikbaar maken van landelijke kennis, een belangrijk doel voor ARCH, eenvoudiger is. Op deze pagina leest u hoe deze regio’s gestructureerd zijn, welk ziekenhuis het coördinerend centrum voor elke regio is, en welke ziektebeelden in elke regio behandeld worden.


Wat is een ARCH regio?

Een ARCH-regio, ook wel ARCH-hub genoemd, is een regionaal netwerk van behandelaren, van zowel tweede als derdelijns ziekenhuizen, die samen deelnemen aan een regionaal Multidisciplinair Team (MDT). De expertise van de ARCH-Hub wordt bepaald door de som van behandelaren in het MDT. Medisch specialisten van verschillende centra die gelieerd zijn aan een ARCH-Hub vormen het MDT.

De geografisch regionale verdeling is slechts een richtsnoer voor ARCH-hubs om zich te organiseren. Het staat elke behandelaar, c.q. ziekenhuis, vrij om deel te nemen aan één of zelfs meerdere regionale MDT(s), i.e. ARCH-hubs. De MDT’s zijn deels landelijk rondom een ziektebeeld geformeerd en staan los van geografische netwerken. Een voorbeeld hiervan is de ziekte van Sjögren.

Mocht u een overzicht willen van alle partijen waar ARCH mee samenwerkt, dan kunt u dat op deze pagina terugvinden.

Betrokken centra per regio

Hieronder staan per regio de centra genoteerd die deelnemen aan het regionaal expertiseconsult. Mocht u willen weten welke ziektebeelden besproken worden in de expertiseconsulten in de verschillende regio’s, dan verwijzen we u graag naar de volgende pagina:

Aanmelden Expertiseconsult

 

Staat uw centrum hier niet bij en wilt u zich aansluiten? Staat uw centrum niet juist genoemd? Neem dan svp contact op met info@arch.nl.

 

Regio Noord:

 • UMC Groningen (coördinerend centrum) NFU expertisecentrum
 • Deventer Ziekenhuis
 • Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
 • Martini Ziekenhuis
 • MC Leeuwarden
 • Ommelander OZG
 • Treant zorggroep
 • Ziekenhuisgroep Twente

 

Regio Noordwest:

 • Amsterdam UMC (coördinerend centrum) NFU expertisecentrum
 • Bovenij
 • Dijklander Ziekenhuis
 • FlevoZiekenhuis
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • OLVG
 • Reade
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • Tergooi MC
 • Zaans Medisch Centrum

 

Regio Midden:

 • Meander (coördinerend centrum) STZ expertisecentrum
 • UMC Utrecht (coördinerend centrum)
 • Bravis Ziekenhuis
 • Maxima Medisch Centrum
 • Reumazorg West Nederland
 • St. Antonius Nieuwegein NFU expertisecentrum

 

Regio Zuidwest:

 • LUMC (coördinerend centrum) NFU expertisecentrum
 • Amphia Ziekenhuis
 • Erasmus MC NFU expertisecentrum
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Haaglanden MC
 • Hagaziekenhuis STZ experticecentrum
 • LangeLand Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis STZ experticecentrum
 • Reinier de Graaf

 

Staat uw centrum hier niet bij en wilt u zich aansluiten? Staat uw centrum niet juist genoemd? Neem dan svp contact op met info@arch.nl.