We snappen dat u, als zorgverlener vragen heeft of meer wilt weten over een deelname aan ARCH. Hieronder vindt u de meestgestelde vragen en antwoorden over de ARCH regio’s en de ARCH app. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan op info@arch.nl. Algemene vragen en antwoorden over het hoe en waarom van ARCH kunt u hier vinden.

Wat levert deelname aan ARCH mij op?
ARCH wilt u een beter overzicht bieden van de beschikbare informatie en ziekteverloop, handigere uitwisseling van informatie faciliteren en houvast geven aan zorgpaden, gestuurd door topexperts.

Is deelname aan ARCH vrijwillig?
Deelname is natuurlijk vrijwillig voor artsen en patiënten. Als een patiënt over ARCH leest of hoort en interesse heeft, dan moet deelname aan ARCH eerst met zijn of haar eigen behandelend arts besproken worden. Als u ook wil meedoen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van een ARCH regio.

Hoe kan ik meedoen aan ARCH?
U kunt contact opnemen met de coördinator van een ARCH regio waarmee u of uw patiënt wil samenwerken. Na aanmelding krijgt u toegang tot het ARCH systeem en kunt u patiënten aanmelden, mits zij daarvoor toestemming geven. Hier vindt u contactinformatie van het coördinerende centrum van een regio.

Hoe zijn de ARCH regio’s ingedeeld?
De regio’s zijn op basis van geografische ligging ingedeeld. Deze regionale verdeling is slechts een richtsnoer om het regionale MDT te organiseren. Het staat elke behandelaar, c.q. ziekenhuis, vrij om deel te nemen aan een of zelfs meerdere regionale MDT(s).

Wat is het verschil tussen het coördinerend centrum en de voorzitter?
Het coördinerend centrum verzorgt de administratieve en organisatorische voorbereiding van het regionaal overleg.
De voorzitter is tijdens het overleg verantwoordelijk voor het bespreken van de aangemelde patiëntdossiers, de verslaglegging in het bespreekformulier en het opstellen van de adviesbrief. Zowel het coördinerend centrum als een van de deelnemende ziekenhuizen kunnen het overleg voorzitten. Het coördinerend centrum en de deelnemende centra bepalen gezamenlijk wie voorzitter wordt en nemen dit op in het aanmeldformulier coördinerend centrum.

Wat zijn de werkzaamheden van een coördinerend centrum?
Het coördinerend centrum is verantwoordelijk voor de organisatie van een regionale ARCH overleg.

 • Werkafspraken maken met behandelaren in de regio met betrekking tot deelname en inbreng van patiënten in het regionaal overleg.
 • Periodiek (minimaal 1x per jaar) bijeenkomen van het MDT om praktische en logistieke zaken af te stemmen (bijv. behandelprotocollen en wetenschappelijk output).
 • Beleggen van het voorzitterschap van het MDT

Werkzaamheden gerelateerd aan het coördineren van het regionale overleg – i.s.m. de voorzitter van het MDT:

 • Uitnodigen van behandelaren van verschillende disciplines
 • Faciliteren van videoconferencing
 • De verslaglegging van het overleg
 • De communicatie naar de betrokken behandelaren in shared care

Welke werkzaamheden doet een voorzitter?
Voorwaarde voorzitterschap: Committeert zich voor een langere aaneengesloten periode aan de taken van het voorzitterschap.

De werkzaamheden zijn:

 • Voorzitten van het overleg
 • Verslaglegging van het overleg (opstellen en superviseren van de brief met conclusie en advies van het MDT)

De (administratieve en organisatorische) voorbereiding van het regionale overleg is de verantwoordelijkheid van het coördinerend centrum.

Waarom is er een webapp nodig ter ondersteuning van het regionaal overleg?
Artsen bespreken met behulp van de app op een uniforme en efficiënte wijze de dossiers in het regionaal overleg. En omdat dan alle betrokkenen, patiënt en zorgverleners, de gegevens kunnen inzien.

Sluit ARCH aan op bestaande (ICT) systemen als het EPD?
Nee er is gekozen voor de ontwikkeling van een applicatie los van de ziekenhuissystemen voor gebruik op een Ipad omdat dit het gebruiksgemak maximaal ten goede komt. Met de copy portal kunnen gegevens eenvoudig overgezet worden in de ARCH applicatie waarmee tijdsinvestering door dubbele invoer tot het minimum beperkt wordt.

Heb ik een training of opleiding nodig?
De ARCH-app en software zijn heel gebruiksvriendelijk. Wij hopen dat minimale uitleg voldoende is voor elke deelnemer.

Wie is de eigenaar van de data in ARCH?
Het ziekenhuis waar de behandelend arts werkt is eigenaar van de data van de eigen patiënten. ARCH is beheerder van de data.

Is alles juridisch geregeld?
Ja.

 • Er worden verwerkersovereenkomsten gesloten tussen ARCH – coördinerend centrum.
 • Er worden verwerkersovereenkomsten gesloten tussen ARCH – deelnemend ziekenhuis.
 • Voor het inloggen in het ARCH-account (zowel door arts als patiënt) is een 2 factor verificatie ingebouwd (wachtwoord en SMS-token).

Vragen