We snappen dat u, als zorgverlener vragen heeft of meer wilt weten over een deelname aan ARCH. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de ARCH regio’s en de ARCH app. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan op info@arch.nl. Algemene vragen en antwoorden over het hoe en waarom van ARCH kunt u hier vinden.

Wat levert deelname aan ARCH mij op?
Door het bundelen van expertise draagt ARCH bij aan het verbeteren van zorg voor patiënten. ARCH is voor zorgverleners en de patiënt. ARCH vergemakkelijkt, dankzij de regionale netwerkindeling, samenwerking en de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring over zeldzame vormen van reuma. Door het bijwonen van een ARCH MDO vergroten zorgverleners hun kennis over deze zeldzame vormen van reuma.

Is deelname aan ARCH vrijwillig?
Deelname is natuurlijk vrijwillig voor zorgverleners en patiënten. Als een patiënt over ARCH leest of hoort en interesse heeft, dan moet deelname aan ARCH eerst met zijn of haar eigen behandelend arts besproken worden.

Hoe kan ik meedoen aan ARCH?
U kunt contact opnemen met de coördinator van een ARCH regio waarmee u of uw patiënt wilt samenwerken. Na aanmelding krijgt u toegang tot het ARCH systeem en kunt u patiënten aanmelden, mits zij daarvoor toestemming geven. U kunt ook het aanmeldformulier gebruiken. 

Sluit ARCH aan op bestaande (ICT) systemen als het EPD?
Nee er is gekozen voor de ontwikkeling van een applicatie los van de ziekenhuissystemen voor gebruik op een iPad omdat dit het gebruiksgemak maximaal ten goede komt. Met de copy portal kunnen gegevens eenvoudig overgezet worden in de ARCH applicatie waarmee tijdsinvestering door dubbele invoer tot het minimum beperkt wordt.

Welke informatie is terug te vinden in het EPD?
De brief met de conclusie en advies van het MDT wordt in het EPD van het coördinerend centrum en in het EPD van het ziekenhuis van de behandelend arts opgeslagen. Dit wordt verzorgd door het secretariaat van het coördinerend centrum en het secretariaat van de behandelend arts.

Moet de behandeld arts bij het regionaal overleg aanwezig zijn waar het dossier van zijn patiënt op de agenda staat?
Ja, een patiënt wordt alleen besproken als de behandelend arts of waarnemer aanwezig is.

Is het werken met Zoom, het communicatiesysteem, een vereiste?
Nee. Het is wel belangrijk dat de arts real-time inbelt en inlogt in de ARCH -omgeving.

Hoe wordt een patiënt geregistreerd in ARCH?
De behandelend arts registreert, met zijn persoonlijk account, een patiënt in ARCH. Hiervoor zijn alleen de kerngegevens van de patiënt nodig.

Welke goedkeuring is nodig om een patiënt te bespreken met het MDT?
De patiënt moet het standaard machtigingsformulier gegevensuitwisseling ondertekenen. Dit formulier slaat de behandelend arts op in het lokale EPD en de ARCH-omgeving.

Moet er een Informed Consent (PIF) gevraagd worden?
Het Informed Consent is nodig voor geanonimiseerd gebruik voor wetenschappelijk onderzoek. Met het standaard machtigingsformulier geeft patiënt alleen akkoord dat medische gegevens mogen worden uitgewisseld. De patiënt krijgt de PIF aangeboden als hij voor de eerste inlogt in zijn persoonlijke ARCH omgeving.

Wat als de patiënt het Informed Consent niet voor akkoord ondertekend?
Het wel of niet akkoord geven voor het geanonimiseerd gebruiken van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek hebben geen invloed op de bespreking door het MDT. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Kan de patiënt een akkoord op het Informed Consent intrekken?
Ja dit kan de patiënt doen door een mail te sturen aan info@arch.nl of direct aan het coördinerend centrum van de regio waarin patiënt besproken wordt.

Wanneer krijgt de patiënt de vragenlijsten en mogelijkheid om een vraag te stellen toegezonden?
De patiënt ontvangt in de week voor het overleg een mail met twee vragenlijsten (algemene (EQ-5D) en ziekte specifieke PROMs (AAV-pro/Lupus QoL/SHAQ/FSS) en de mogelijkheid een open vraag te stellen aan het MDT.

Hoe ontvangt het MDT de resultaten vragenlijst + vraag patiënt?
De vraag verschijnt in het MDO-bespreekformulier. In het ARCH dossier is de ingevulde vragenlijst opgeslagen. De score van de PROMS wordt ook in de patientstatus in grafiekvorm getoond.

Zijn alle formulieren inzichtelijk voor de mij?
Ja alle door de patiënt ingevulde formulieren zijn zichtbaar in het patiëntdossier in de ARCH artsenomgeving.

Waarom is er een app nodig ter ondersteuning van het regionaal overleg?
Zorgverleners bespreken met behulp van de app op een uniforme en efficiënte wijze de dossiers in het regionaal overleg. En omdat dan alle betrokkenen, patiënt en zorgverleners, de gegevens kunnen inzien.

Waarom is de app alleen te gebruiken op een iPad?
De belangrijkste reden is dat de app op deze wijze het meest gebruiksvriendelijk is voor alle gebruikers.

Hoe kan ik de app downloaden op mijn iPad?
De downloadinstructie en gebruikershandleiding ontvangt u via de mail als u een account aanvraagt.

Heb ik een training of opleiding nodig?
De ARCH-app en software zijn heel gebruiksvriendelijk. Wij hopen dat minimale uitleg voldoende is voor elke deelnemer.

Hoe zijn de ARCH regio’s ingedeeld?
De regio’s zijn op basis van geografische ligging ingedeeld. Deze regionale verdeling is slechts een richtsnoer om het regionale MDT te organiseren. Het staat elke behandelaar, c.q. ziekenhuis, vrij om deel te nemen aan een of zelfs meerdere regionale MDT(s).

Wat is het verschil tussen het coördinerend centrum en de voorzitter?
Het coördinerend centrum verzorgt de administratieve en organisatorische voorbereiding van het regionaal overleg.
De voorzitter is tijdens het overleg verantwoordelijk voor het bespreken van de aangemelde patiëntdossiers, de verslaglegging in het bespreekformulier en het opstellen van de adviesbrief. Zowel het coördinerend centrum als een van de deelnemende ziekenhuizen kunnen het overleg voorzitten. Het coördinerend centrum en de deelnemende centra bepalen gezamenlijk wie voorzitter wordt en nemen dit op in het aanmeldformulier coördinerend centrum.

Wat zijn de werkzaamheden van een coördinerend centrum?
Het coördinerend centrum is verantwoordelijk voor de organisatie van een regionale ARCH-overleg.

 • Werkafspraken maken met behandelaren in de regio met betrekking tot deelname en inbreng van patiënten in het regionaal overleg.
 • Periodiek (minimaal 1x per jaar) bijeenkomen van het MDT om praktische en logistieke zaken af te stemmen (bijv. behandelprotocollen en wetenschappelijk output).
 • Beleggen van het voorzitterschap van het MDT

 

Werkzaamheden gerelateerd aan het coördineren van het regionale overleg – i.s.m. de voorzitter van het MDT:

 • Uitnodigen van behandelaren van verschillende disciplines
 • Faciliteren van videoconferencing
 • De verslaglegging van het overleg
 • De communicatie naar de betrokken behandelaren in shared care

 

Welke werkzaamheden doet een voorzitter?
Voorwaarde voorzitterschap: committeert zich voor een langere aaneengesloten periode aan de taken van het voorzitterschap.

De werkzaamheden zijn:

 • Voorzitten van het overleg
 • Verslaglegging van het overleg (opstellen en superviseren van de brief met conclusie en advies van het MDT)

De (administratieve en organisatorische) voorbereiding van het regionale overleg is de verantwoordelijkheid van het coördinerend centrum.

Wie is de eigenaar van de data in ARCH?
Het ziekenhuis waar de behandelend arts werkt is eigenaar van de data van de eigen patiënten. ARCH is beheerder van de data.

Is alles juridisch geregeld?
Ja.

 • Er is een verwerkersovereenkomst tussen ARCH-Brightfisch
 • Er worden verwerkersovereenkomsten gesloten tussen ARCH – coördinerend centrum.
 • Er worden verwerkersovereenkomsten gesloten tussen ARCH – deelnemend ziekenhuis.
 • Voor het inloggen in het ARCH-account (zowel door arts als patiënt) is een 2 factor verificatie ingebouwd (wachtwoord en SMS-token).

Wordt alles bijgehouden?
Ja, alle acties in de app worden gelogd.

Vragen

 • Cécile Overman (projectleider ARCH) – info@arch.nl
 • Onno Teng (voorzitter ARCH AAV) – y.k.o.teng@lumc.nl
 • Ebru Dirikgil (projectmedewerker ARCH AAV) – e.dirikgil@lumc.nl
 • Han de Ruiter (ARCH bestuur) – deruiter.han@gmail.com