Wat is het antifosfolipidensyndroom (APS)?
Het antifosfolipidensyndroom is een auto-immuunziekte waarbij het bloed sneller stolsels vormt in aders en slagaders. Bij een auto-immuunziekte is er sprake van een ontstekingsreactie van het lichaam, gericht tegen cellen of weefsels van het lichaam zelf, zonder dat er sprake is van een infectie met een virus of een bacterie. Bij APS worden er ontstekingseiwitten – de zogenaamde antifosfolipidenantistoffen – gemaakt tegen lichaamseigen eiwitten, die op hun beurt weer kunnen binden aan vetdeeltjes in het lichaam (fosfolipiden). Deze binding leidt tot ontsteking en de vorming van bloedstolsels. Dit geeft stolsels in de aders – trombose of longembolie – en in de slagaders waarbij bijvoorbeeld een herseninfarct of hartinfarct kan ontstaan. Daarnaast zijn bij APS diverse andere uitingen van ontsteking zichtbaar met als gevolg bijvoorbeeld neurologische problemen, ontsteking in de nieren en van de huid.

Cijfers
Hoeveel mensen in Nederland APS hebben, is onbekend. Geschat wordt dat ongeveer 1000 tot 2000 mensen de diagnose APS hebben. Meer vrouwen dan mannen hebben de ziekte.

Ziektespecifieke informatie over APS
Op de website van ReumaNederland en de NVLE vindt u meer informatie over het antifosfolipidensyndroom. Andere informatiebronnen zijn:

Werkgroep APS
Verschillende zorgverleners en patiënten hebben een bijdrage geleverd aan ARCH en maakten deel uit van onze werkgroepen. Hier vindt u een overzicht.

Consensusstuk APS

Het consensusdocument, waarin de diagnostiek en beste behandeling van APS wordt beschreven, is medio 2019 geaccepteerd voor publicatie in het Netherlands Journal of Medicine. Er wordt momenteel door de NVLE een Nederlandse patiëntenfolder gemaakt waaraan de APS werkgroep meewerkt.

Wilt u het consensusdocument ontvangen? Stuur dan een mail naar info@arch.

Vragen?