ARCH voor de zorgverlener 

Door het bundelen van expertise draagt ARCH bij aan het verbeteren van zorg voor patiënten. ARCH is er niet alleen voor de patiënt maar ook voor zorgverleners. ARCH vergemakkelijkt, dankzij de regionale netwerkindeling, samenwerking en de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring over zeldzame vormen van reuma.

De belangrijkste voordelen op een rij

  • Er is consensus bereikt over het zorgpad van patiënten met een zeldzame vorm van reuma voor de ziekten die onder ARCH vallen.
  • Door deelname aan een regionaal MDT kan een arts bij een verdenking van een zeldzame vorm van reuma direct samen met collega’s uit andere ziekenhuizen bepalen wat de diagnose is en met de patiënt overleggen wat de beste behandeling is.
  • ARCH vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverleners.
  • Door inzicht in de patiëntenpopulatie, behandelingen en resultaten van de behandelingen in de regionale en landelijke centra kan de zorg verbeterd worden.
  • Dankzij de informatie die ARCH van patiënten krijgt is het mogelijk om beter onderzoek te doen naar verbeteringen in diagnostiek en en behandeling.

Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief, die 3 keer per jaar verschijnt, leest u over de laatste ontwikkelingen rondom ARCH. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.