ARCH voor de zorgverlener 

Door uw deelname aan ARCH bent u verzekerd van toegang tot alle landelijke beschikbare kennis over APS, AAV, SLE en SSc. U kunt uw patiënt – bij een verdenking van een zeldzame vorm van reuma – in een regionaal overleg (het MDO) bespreken met collega’s uit andere ziekenhuizen. Uit het overleg volgt een diagnose en het beste behandelplan voor uw patiënt.

Aanmelden bij ARCH?
Neem contact op met de coördinator van een ARCH regio waarmee u wilt samenwerken of meldt u zich hier aan voor het MDO. Momenteel zijn drie regio’s actief en is een regio in oprichting. U kunt in elke regio deelnemen aan een overleg. Hier vindt u meer informatie over onze ARCH regio’s.

Aangemeld bij ARCH: het MDO
Een team van zorgverleners van verschillende regionale en academische ziekenhuizen (het MDT) uit een ARCH regio bespreekt wekelijks of maandelijks de medische gegevens van hun patiënten in het multidisciplinair overleg (MDO) en de laatste ontwikkelingen. U kunt live aanwezig zijn of digitaal via Zoom. De conclusie en advies van het MDT worden vastgelegd in ARCH Digitaal.

Het coördinerend centrum van een regio organiseert dit overleg. Iedere regio heeft een eigen MDO-planning waarop patiënten aangemeld kunnen worden (deze vindt u op de pagina van de regio). U beslist zelf (eventueel samen met uw patiënt) aan welk regionaal overleg u deelneemt en welke patiëntencasussen u wilt bespreken.

ARCH Digitaal
Voor de ondersteuning van de regionale bijeenkomsten heeft ARCH een app ontwikkeld waarmee zorgverleners op een uniforme en efficiënte wijze informatie kunnen delen. Vanwege juridische uitdagingen is de app niet gekoppeld met het EPD. Naast de gegevens van de medische onderzoeken die door de behandelaar zijn ingevuld (met behulp van speciaal ontwikkelde aanmeldformulieren), heeft de patiënt ook de mogelijkheid PROMS in te vullen en een digitale vraag te stellen aan het MDT. Er wordt een algemene PROM (EQ-5D-5L) en een ziekte specifieke PROM (AAV-pro, Lupus Qol, FSS, SHAQ) uitgevraagd. Deze informatie vult de patiënt in op zijn of haar persoonlijke ARCH webomgeving. Alle informatie wordt opgeslagen in ARCH Digitaal. Zowel de behandelend arts als de patiënt hebben inzage in de patiëntgegevens.

In deze korte video ziet u hoe de ARCH app werkt en wat u kunt verwachten.

 

ARCH Regio's

ARCH is georganiseerd in zes geografische netwerken, de ARCH regio’s. Onze ambitie is zes actieve regio’s in 2021. Hier vindt u alle informatie over de deelnemende ziekenhuizen per regio:

Actieve regio’s
ARCH Regio Zuid-West
ARCH Regio Midden
ARCH Regio Noord

Regio’s in oprichting
ARCH Regio Noord-West

Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief, die 3 keer per jaar verschijnt, leest u over de laatste ontwikkelingen rondom ARCH. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.