Aanmelden ARCH MDO zorgverlener

Bent u zorgverlener en wilt u zich aanmelden bij ARCH zodat u en uw patiënten met een zeldzame vorm van reuma toegang hebben tot het ARCH netwerk? Neem dan contact op met het coördinerend centrum in uw ARCH regio om uw aanmelding in orde te maken.

Als u voor het eerst deelneemt aan een ARCH MDO, dan vragen wij u dit registratie- en aanvraagformulier arts-account ARCH Digitaal in te vullen: <<PDF Formulier om te downloaden>>

Voor het aanmelden van uw patiëntencasus voor het ARCH MDO zijn er standaard invul-PDF formulieren beschikbaar per aandoening (AAV, APS, SLE, SSC, Sjögren) en een aandoening-aspecifiek formulier (Complexe Casus; CoCa):

AAV

APS

SSc

SLE

Sjögren

Complexe Casus

Vul het voor uw casus relevante formulier in en verstuur dit, samen met uw eigen registratie- en aanvraagformulier, naar het coördinerende centrum van de ARCH Regio waar u werkzaam bent en/of de regio waarin u wilt deelnemen aan een ARCH MDO. NB: Het APS MDO en het Sjögren MDO worden niet regionaal, maar landelijk georganiseerd, APS vanuit Regio Midden, Sjögren vanuit Regio Noord.