Door het bundelen van expertise draagt ARCH bij aan het verbeteren van zorg voor patiënten. ARCH is er niet alleen voor de patiënt maar ook voor zorgverleners. ARCH vergemakkelijkt, dankzij de regionale netwerkindeling, samenwerking en de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring over zeldzame vormen van reuma.

De belangrijkste voordelen op een rij

  • Er is consensus bereikt over het zorgpad van patiënten met een zeldzame vorm van reuma voor de ziekten die onder ARCH vallen.
  • Door deelname aan een regionaal MDT kan een arts bij een verdenking van een zeldzame vorm van reuma direct samen met collega’s uit andere ziekenhuizen bepalen wat de diagnose is en met de patiënt overleggen wat de beste behandeling is.
  • ARCH vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverleners.
  • Door inzicht in de patiëntenpopulatie, behandelingen en resultaten van de behandelingen in de regionale en landelijke centra kan de zorg verbeterd worden.
  • Dankzij de informatie die ARCH van patiënten krijgt is het mogelijk om beter onderzoek te doen naar verbeteringen in diagnostiek en en behandeling.
ARCH Digitaal

Voor de ondersteuning van de communicatie en gegevensuitwisseling hebben we ARCH Digitaal ontworpen. ARCH Digitaal bestaat uit de ARCH app en een persoonlijke webomgeving voor patiënten. Beide systemen zijn gekoppeld met elkaar.

ARCH Regio's

ARCH is georganiseerd in een aantal geografische netwerken. Dat zijn de ARCH regio’s. Een team van artsen van verschillende regionale en academische ziekenhuizen uit een ARCH regio bespreekt dossiers van hun patiënten. Hier vindt alle informatie over onze regis’s.