Door uw deelname aan ARCH bent u verzekerd van toegang tot alle landelijke beschikbare kennis over APS, AAV, SLE en SSc. U kunt uw patiënt – bij een verdenking van een zeldzame vorm van reuma – in een regionaal overleg (het MDO) bespreken met collega’s uit andere ziekenhuizen. Uit het overleg volgt een diagnose en het beste behandelplan voor uw patiënt.

Als u het aanmeldformulier invult dan nemen wij contact met u op om uw aanmelding bij uw voorkeursregio in orde te maken. Momenteel zijn twee regio’s actief en zijn twee regio’s in oprichting. U kunt in elke regio deelnemen aan een overleg. Hier vindt u meer informatie over onze ARCH regio’s. 

Aangemeld bij ARCH: het MDO
Een team van zorgverleners van verschillende regionale en academische ziekenhuizen (het MDT) uit een ARCH regio bespreekt wekelijks of maandelijks de medische gegevens van hun patiënten in het multidisciplinair overleg (MDO). U kunt live aanwezig zijn of digitaal via Zoom. De aanwezige zorgverleners bespreken tijdens het overleg de ingebrachte patiëntencasussen en delen kennis en ervaring met elkaar. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De conclusie en advies van het MDT worden vastgelegd in ARCH Digitaal. Voor de ondersteuning van de regionale bijeenkomsten heeft ARCH een app ontwikkeld waarmee zorgverleners op een uniforme en efficiënte wijze informatie kunnen delen. Vanwege juridische uitdagingen is de app niet gekoppeld met het EPD.

Het coördinerend centrum van een regio organiseert dit overleg. Iedere regio heeft een eigen MDO-planning waarop patiënten aangemeld kunnen worden (deze vindt u op de pagina van de regio). U beslist zelf (eventueel samen met uw patiënt) aan welk regionaal overleg u deelneemt en welke patiëntencasussen u wilt bespreken. Het is belangrijk dat u uw patiënt in de ARCH app registreert en aanmeldt voor het gewenste regionale MDO. 

De ARCH app
Met behulp van de ARCH app worden patiënten op uniforme wijze besproken in het MDO. Naast de gegevens van de medische onderzoeken die door de behandelaar zijn ingevuld (met behulp van speciaal ontwikkelde aanmeldformulieren), heeft de patiënt ook de mogelijkheid PROMS in te vullen en een digitale vraag te stellen aan het MDT. Er wordt een algemene PROM (EQ-5D-5L) en een ziekte specifieke PROM (AAV-pro, Lupus Qol, FSS, SHAQ) uitgevraagd. Deze informatie vult de patiënt in op zijn of haar persoonlijke ARCH webomgeving. Alle informatie wordt opgeslagen in ARCH Digitaal. Zowel de behandelend arts als de patiënt hebben inzage in de patiëntgegevens.

In deze korte video ziet u hoe de ARCH app werkt en wat u kunt verwachten.

ARCH Digitaal

Voor de ondersteuning van de communicatie en gegevensuitwisseling hebben we ARCH Digitaal ontworpen. ARCH Digitaal bestaat uit de ARCH app en een persoonlijke webomgeving voor patiënten. Beide systemen zijn gekoppeld met elkaar.

ARCH Regio's

ARCH is georganiseerd in een aantal geografische netwerken. Dat zijn de ARCH regio’s. Een team van artsen van verschillende regionale en academische ziekenhuizen uit een ARCH regio bespreekt dossiers van hun patiënten. Hier vindt alle informatie over onze regis’s.