Home Verdere ontwikkeling ARCH Digitaal + ARCH Regio’s

Verdere ontwikkeling ARCH Digitaal + ARCH Regio’s

ARCH focust zich op het faciliteren van multidisciplinaire zorg voor patiënten met systemische auto-immuunziekten. Dat doen we door het organiseren van regionale multidisciplinair overleggen (MDO), ondersteund door ARCH Digitaal. U lees hierover in deze nieuwsbrief en vindt alle informatie over ARCH Digitaal en de ARCH Regio’s op onze vernieuwde website.


Korte terugblik

De afgelopen maanden zijn door corona anders verlopen dan verwacht. De start van de regio’s is wellicht wat vertraagd maar het goede nieuws is dat de NZa de vergoedingsregels voor Zorg op afstand definitief heeft verruimd. Dat helpt om een duurzame financiële basis voor de ARCH MDO’s te leggen. Het is paradoxaal, maar deze crisis maakt ook duidelijk dat zorg en kennis op afstand met behulp van digitale middelen naar de patiënt toe kan worden gebracht. Daardoor zijn patiënten altijd verzekerd van de juiste zorg. Op afstand als dat mogelijk is, in een ziekenhuis als dat nodig is. Met zo min mogelijk reislast voor patiënten.

Er waren ook juridische hinderpalen. ARCH biedt een nieuwe vorm van zorg – Netwerkgeneeskunde – waarvoor geen standaardcontract klaar ligt. Ziekenhuizen aarzelden. We hebben inmiddels met hulp van een gerenommeerd bureau een heldere overeenkomst met toelichting gereed. Die leggen we nu met vertrouwen aan de deelnemende ziekenhuizen voor. We hopen dat daarmee belangrijke barrières voor de gewenste vernieuwing van zorg zijn gepasseerd.

En over vernieuwing gesproken: de Raad van Toezicht van ARCH is versterkt met de komst van Koenraad Bruins. Koenraad is een waardevolle aanvulling voor onze Raad van Toezicht.

2021

We kijken uit naar de verdere ontwikkeling van ARCH Digitaal en de ARCH Regio’s in 2021. ARCH gelooft erin maar het kan alleen slagen met het enthousiasme en de inzet van zorgverleners, patiënten en alle andere betrokkenen.

Tot slot. We sluiten een bijzonder jaar af. De feestdagen zijn anders dan de meesten van ons hoopten. In kleinere kring en in sommige gevallen aangewezen op digitaal contact.

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen met warme menselijke (digitale) ontmoetingen.

Hein Moens
Voorzitter ARCH