Kennisdeling

Op de pagina ‘Kennisdeling’ van ARCH kunt u terecht voor gezamenlijke publicaties, die horizontaal over alle werkgroepen verspreid zijn en dus niet per werkgroep ingedeeld hoeven te worden. Ook vindt u hier ARCH TV, waarop interviews, webinars, presentaties en andere visuele content met betrekking tot ARCH en Partners gepubliceerd kan worden. Denkt u geschikte content te hebben voor op de pagina Kennisdeling? Wij staan open die te ontvangen via onze mail: info@arch.nl!


ARCH-Brede Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties die voor alle werkgroepen gelden.

Gezamenlijke publicaties per werkgroep vindt u op de pagina’s van die werkgroep.

 

ARCH Poster

Hier vindt u de poster met een overzicht van ARCH, die is getoond op het ERN ReCONNET Congres 2023.

ARCH TV

ARCH-TV is een initiatief van ARCH om onafhankelijk en multidisciplinair zorgprofessionals na te scholen over systemische auto-immuunziekten. Via ARCH-TV wordt u in live webinars volledig bijgepraat over de nieuwste inzichten in de pathogenese, diagnostiek, en behandelingen. Per uitzending staat één ziektebeeld uit het ARCH-portfolio centraal. Experts/tafelgasten geven uitleg en bespreken en bediscussiëren de meest recente publicaties. Op deze pagina kunt u de reeds gemaakte uitzendingen terugkijken.

SLE EULAR Richtlijn – 7 februari 2024

Op 7 Februari ging prof. Jaap van Laar in gesprek met prof. dr. Ronald van Vollenhoven, hoogleraar Reumatologie en hoofd afdeling reumatologie (Amsterdam UMC) en dr. Manon Slob, internist – vasculair geneeskundige (Deventer Ziekenhuis).

Ziekte van Behçet -13 december 2023

Op 13 december oktober ging Prof. Jaap van Laar in gesprek met Dr. Jan van Laar, internist-klinisch immunoloog(Erasmus MC) en dr. Beatrijs Wokke, neuroloog (Erasmus MC).

IgG4-gerelateerde ziekte – 4 oktober 2023

Op 4 oktober ging Prof. Jaap van Laar in gesprek met Dr. Rachel Kalmann, oculoplastisch-orbita en traanwegchirurg (UMC Utrecht) en dr. Faiz Karim, internist-immunoloog en allergoloog (Groene Hart Ziekenhuis).

Inflammatoire myositis – 5 april 2023

Op 5 april ging Prof. Jaap van Laar in gesprek met Dr. Joost Raaphorst, neuroloog, Amsterdam UMC en Dr. Helen Leavis, internist-klinisch immunoloog, UMC Utrecht.

Longbetrokkenheid bij systeemziekten – 1 februari 2023

In deze uitzending wordt u onder leiding van prof. dr. Jaap van Laar bijgepraat over longbetrokkenheid bij systeemziekten door de volgende sprekers:

 

  • Dr. Madelon Vonk (RadboudUMC) over de Recital studie: rituximab vergeleken met cyclofosfamide in interstitiële longziekten geassocieerd aan systemische auto-immuun ziekten
  • Prof. dr. Jan Grutters (Antonius Ziekenhuis Nieuwegein) over CTD-ILD: “It takes two to tango”

 

Hieronder vindt u een video met het volledige programma, inclusief Q&A en discussie.

 

SLE-Nefritis – 2 september 2022

In deze uitzending onder leiding van prof. dr. Jaap van Laar zijn prof. Alexandre Voskuyl en dr. Maarten Limper als sprekers te gast. Hieronder staat eerst de uitzending in zijn geheel, inclusief de gevoerde discussie. Daarna staan de presentaties van prof. Voskuyl over treat-to-target bij SLE en van dr. Limper over nieuwe middelen bij SLE nogmaals los.

• Treat-to-target bij SLE

In deze video vertelt prof. Alexandre Voskuyl meer over treat-to-target bij SLE.

https://vimeo.com/781113903

• Nieuwe middelen bij SLE

In deze video vertelt dr. Maarten Limper over nieuwe middelen bij SLE.

https://vimeo.com/781114003

Vasculitis – 18 mei 2022

In deze uitzending onder leiding van prof. dr. Jaap van Laar zijn dr. Liesbeth Hak en dr. Onno Teng als sprekers te gast. Hieronder staat de gehele uitzending, onderverdeeld in de besproken onderwerpen van de dag.

• Reuscelartritis

In deze video deelt dr. Liesbeth Hak haar kennis over Reuscelartritis.

https://vimeo.com/722613656

• ANCA-geassocieerde vasculitis

In deze video deelt dr. Onno Teng zijn kennis over ANCA-geassocieerde vasculitis.

https://vimeo.com/722615436

• ARCH survey vasculitis

In de laatste video van 18 mei presenteert dr. Onno Teng een onderzoek naar de tijd tot diagnose bij patiënten met vasculitis, op basis van een survey binnen ARCH.

https://vimeo.com/722616558