Home Voor zorgverleners Werkgroep Vasculitis

Werkgroep Vasculitis

Op deze pagina kunt u meer lezen over de activiteiten van de werkgroep Vasculitis. Hier staat wat de werkgroep precies is, welke centra zijn aangesloten bij de werkgroep, publicaties waar meerdere aangesloten centra bij betrokken zijn geweest, opgestelde consensusdocumenten, informatie over lopend onderzoek, en ten slotte het werkplan voor het huidige jaar.


Introductie

Naast expertiseconsulten voor directe zorgverlening is ARCH ook betrokken bij onderzoek om de zorg voor patiënten met een systemische auto-immuunziekte te verbeteren. Er is een landelijke multidisciplinaire werkgroep voor Vasculitis.

 

De werkgroep vergadert vier keer per jaar om elkaar te informeren, te brainstormen en af te stemmen over gezamenlijke registratie van klinische kerngegevens, wetenschappelijk onderzoek- en zorgprojecten, en over ontwikkelingen nationaal en internationaal. In deze werkgroep zitten naast zorgverleners ook patiëntvertegenwoordigers. De deelname van patiëntvertegenwoordigers loopt via de Vasculitis Stichting.

 

Mocht u een patiënt willen aanmelden voor een expertiseconsult dan kunt u op deze pagina lezen hoe dat werkt evenals welke regio’s op welke dagen consulten organiseren.

 

Wilt u zich aanmelden? Dat kan! Mail naar info@arch.nl of neem contact op met een van uw collega’s uit de aangehaakte centra.

 

Wie zijn wij?

P. van Paassen, internist-immunoloog, Maastricht UMC, voorzitter (Voorzitter.WG.Vasculitis@arch.nl)
A. Rutgers, internist-immunoloog, UMCG, secretaris (Secretaris.WG.Vasculitis@arch.nl)
J.H. van Zeijl, patiëntpartner Vasculitis Stichting
P.M.J. Verhoeven, patiëntpartner Vasculitis Stichting

 

Vertegenwoordigers vanuit onderstaande centra zijn betrokken bij de werkgroep Vasculitis:

 

Amsterdam UMC AMC/VUmc (NFU expertisecentrum)
BovenIJ Ziekenhuis
Erasmus MC
Franciscus Gasthuis & Vlietland
HAGA ziekenhuis
Leiden UMC (NFU expertisecentrum)
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam (STZ expertisecentrum)
Maastricht UMC (NFU expertisecentrum)
Meander MC (STZ expertisecentrum)
OLVG
Radboud UMC
Reade

Reinier de Graaf Gasthuis
Reumazorg ZWN
UMC Groningen (NFU expertisecentrum)
UMC Utrecht
Vasculitis Stichting (patiëntenvereniging)
ZGT
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Zuyderland (STZ expertisecentrum)

 

Staat uw centrum hier nog niet bij en wilt u zich aansluiten? Staat uw centrum niet juist genoemd?
Neem dan a.u.b. contact op met info@arch.nl.

Spreekkamerkaarten

Hier vindt u de spreekkamerkaart:

 

Consensusdocumenten

Met samenwerking van medisch experts, zijn er gezamenlijke standpunten/ consensusdocumenten opgesteld. Hieronder staan deze consensusdocumenten benoemd. Deze standpunten zijn niet direct opgesteld door ARCH. Dit zijn documenten waar vertegenwoordigers uit meerdere centra betrokken bij de werkgroep aan mee hebben gewerkt.

 

Gezamenlijke Publicaties

Hier worden publicaties uitgelicht waar meerdere deelnemers van de werkgroep bij betrokken zijn. Deze onderzoeken zijn deels georganiseerd vanuit de werkgroep, deels zijn meerdere deelnemers van de werkgroep betrokken.

 

Lopend Onderzoek

De werkgroep is ook betrokken bij onderzoek. Hieronder staan lopende onderzoeken waar centra van de werkgroep Vasculitis bij betrokken zijn. Is er nieuw lopend onderzoek of is een onderzoek afgerond of zijn de inclusies vol? Geef dit svp door via info@arch.nl, met

 

Werkplan

Hier komt het werkplan waar de werkgroep Vasculitis van ARCH zich het komende jaar voor gaat inzetten.

Aanmelden voor ARCH Werkgroep Vasculitis

Naam(Vereist)