Raad van Toezicht
ARCH is een stichting en krijgt in de opstartfase financiële steun van ReumaNederland (voorheen Reumafonds). Om erop toe te zien dat de stichting het beoogde doel realiseert heeft ARCH een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit vier personen:

Voorzitter Renée Barge (dr. R.M.Y. Barge), Ervaren bestuurder en toezichthouder in de Gezondheidszorg
René van Lier (prof. dr. R.A.W. van Lier), Hoogleraar Experimentele Immunologie aan de UvA, Chair and Medical/Scientific Manager of the Laboratory, Pharmacy and BioMedical Genetics division van het UMC Utrecht
Miriam Verhees (drs. M.T.W. Verhees), Investment Manager bij Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering. Als ervaringsdeskundige waarborgt Miriam het patiëntenperspectief binnen de RvT.
Koenraad Bruins (drs. K. Bruins, MBA), Chief Information Officer van Unilever

Bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt ARCH en draagt zorg voor het financiële beheer. Onno Teng is voorzitter, de andere bestuursleden zijn Jaap van Laar, Han de Ruiter, Robbert Goekoop en Alexandre Voskuyl.

Het kernteam
Het kernteam ondersteunt het bestuur en is verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten van stichting ARCH.

Patiëntenvertegenwoordiging
Peter Verhoeven (AAV), Dirk van der Heijden (SSc), Rita Schriemer (SSc), Sonja Dittmar (SSc), Gerie Brandts (APS) en Jamy Scheerhoorn-Pullen (APS).

Werkgroepen
Verschillende zorgverleners en patiënten hebben een bijdrage geleverd aan ARCH en maakten deel uit van onze werkgroepen. Hier vindt u een overzicht.

ARCH werkt samen met verschillende organisaties en de universitaire medische centra.

Onno Teng

Raad van bestuur

Onno is internist-nefroloog aan het LUMC met een passie voor auto-immuunziekten en het verbeteren van de behandeling daarvan. Hij is hoofd van de polikliniek Nierziekten en coördinator van het expertisecentrum voor Lupus-, Vasculitis- en Complement-gemedieerde Systeemziekten van het LUMC.

Jaap van Laar

Raad van bestuur

Jaap is reumatoloog en sinds 2013 als hoogleraar reumatologie werkzaam op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie in het UMC Utrecht. Eerder was Jaap verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, de National Institutes of Health in Bethesda (VS), en Newcastle University (VK).

Han de Ruiter

Raad van bestuur

Han heeft 33 jaar ervaring in de financiële sector. Hij vervulde diverse management- en directie functies op het gebied van marketing, sales, strategie, productdevelopment en customer centricity. Levert als adviseur een bijdrage aan de innovatiekracht van opdrachtgevers.

Alexandre Voskuijl

Raad van bestuur

Alexandre is hoogleraar reumatologie in het Amsterdam UMC, en heeft al vele jaren bijzondere belangstelling voor systemische auto-immuunziekten. Eerder werkte hij in het Jan van Breemen Instituut (Reade) in Amsterdam, Hopital Bichat te Parijs, Leids Universitair Medisch Centrum  te Leiden en sinds 1998 in het VUmc te Amsterdam.

Ebru Dirikgil

Kernteam

Ebru is werkzaam als arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en doet haar promotie-onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis. Zij heeft haar opleiding gevolgd aan het Erasmus Medisch Centrum (EMC) en heeft als basisarts gewerkt in het Hagaziekenhuis op de afdeling interne geneeskunde.

Sander Tas

Kernteam

Sander is internist-reumatoloog aan het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij is hoofd van de polikliniek Reumatologie en Klinische Immunologie (o.a. Vasculitis expertise centrum), een van de programma leiders op het gebied van de ontstekingsziekten van het Amsterdamse onderzoeksinstituut Infectie en Immuniteit en AMC Principal Investigator op het gebied van de moleculaire regulatie van ontsteking. Daarnaast is hij lid van het EULAR Standing Committee on Investigative Rheumatology (ESCIR).

Cécile Overman

Projectmanager

Cécile is adviseur bij het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Van origine is zij (neuro- en medisch) psycholoog en heeft zij gewerkt in de transgenderzorg en in de algemene GGZ. Ook was zij werkzaam als promovenda en postdoc bij de onderzoeksgroep Psychoreumatologie van de Universiteit Utrecht.