Raad van Toezicht
ARCH is een stichting en krijgt in de opstartfase financiële steun van ReumaNederland (voorheen Reumafonds). Om erop toe te zien dat de stichting het beoogde doel realiseert heeft ARCH een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit drie personen:

Prof. dr. C.G.M. Kallenberg (internist, emeritus hoogleraar klinische immunologie UMCG)
Ir. H.M. le Clercq (namens Reumafonds, eerder lid Raad van Toezicht ReumaNederland en Raad van bestuur LUMC)
Dhr. K. Bruins, MBA (Chief Information Officer van Sanquin)

Bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt ARCH en draagt zorg voor het financiële beheer. Dr. Hein Bernelot Moens is voorzitter, de andere twee bestuursleden zijn Prof. dr. Jaap van Laar en Han de Ruiter.

Het projectteam
Het projectteam ondersteunt het bestuur en is verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten van stichting ARCH.

Patiëntenvertegenwoordiging

Peter Verhoeven (AAV) Dirk van der Heijden (SSc), Rita Schriemer (SSc), Sonja Dittmar (SSc), Gerie Brandts (APS) en Jamy Scheerhoorn-Pullen maken (APS) maken onderdeel uit van het projectteam.

Werkgroepen
Verschillende zorgverleners en patiënten hebben een bijdrage geleverd aan ARCH en maakten deel uit van onze werkgroepen. Hier vindt u een overzicht.

ARCH werkt samen met verschillende organisaties en de universitaire medische centra.

Hein Bernelot Moens

Raad van bestuur

Hein is reumatoloog bij de Ziekenhuis Groep Twente en is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Eerder werkte hij voor het Jan van Breemen Instituut (Reade), VUmc en AMC in Amsterdam, de National Library of Medicine, Bethesda, Maryland en het Medisch Spectrum Twente.

Jaap van Laar

Raad van bestuur

Jaap is reumatoloog en sinds 2013 als hoogleraar reumatologie werkzaam op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie in het UMC Utrecht. Eerder was Jaap verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, de National Institutes of Health in Bethesda (VS), en Newcastle University (VK).

Han de Ruiter

Raad van bestuur

Han heeft 33 jaar ervaring in de financiële sector. Hij vervulde diverse management- en directie functies op het gebied van marketing, sales, strategie, productdevelopment en customer centricity. Levert als adviseur een bijdrage aan de innovatiekracht van opdrachtgevers.

Casper Schoemaker

Adviseur patiëntenparticipatie

Casper is adviseur patiëntenparticipatie bij de afdeling kinderreumatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht). Daarnaast is hij belangenbehartiger namens de Jeugdreuma Vereniging Nederland, ervaringsdeskundige in de WAC van het Longfonds en senior onderzoeker bij het RIVM.

Madelon Vonk

Voorzitter werkgroep systemische sclerose

Madelon is reumatoloog in het Radboudumc. Zij is gespecialiseerd in complexe auto immuunziekten en combineert patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek en opleiden van studenten en reumatologen. Madelon heeft gewerkt in het groene hart ziekenhuis in Gouda en het CWZ en de St Maartenskliniek in Nijmegen.

Onno Teng

Voorzitter werkgroep Oprichting ARCH regio’s / Voorzitter werkgroep ANCA Vasculitis

Onno is internist-nefroloog aan het LUMC met een passie voor auto-immuunziekten en het verbeteren van de behandeling daarvan. Hij is hoofd van de polikliniek Nierziekten en coördinator van het expertisecentrum voor Lupus-, Vasculitis- en Complement-gemedieerde Systeemziekten van het LUMC.

Maarten Limper

Voorzitter Werkgroep APS

Maarten werkt als internist – klinisch immunoloog in het UMC Utrecht. Daarnaast is hij o.a. secretaris van de landelijke werkgroep SLE, lid van de EULAR taskforce APS, actief betrokken bij het European Reference Network for rare connective tissue disorders (ERN-ReConnet) en lid van de European Autoimmunity Standardization Initiative (EASI). In zijn klinische en wetenschappelijke werk staan APS en SLE centraal.

Alexandre Voskuijl

Voorzitter werkgroep SLE

Alexandre is hoogleraar reumatologie in het Amsterdam UMC, en heeft al vele jaren bijzondere belangstelling voor systemische auto-immuunziekten. Eerder werkte hij in het Jan van Breemen Instituut (Reade) in Amsterdam, Hopital Bichat te Parijs, Leids Universitair Medisch Centrum  te Leiden en sinds 1998 in het VUmc te Amsterdam.

Ebru Dirikgil

Voorzitter werkgroep ontwikkeling ARCH app

Ebru is werkzaam als arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en doet haar promotie-onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis. Zij heeft haar opleiding gevolgd aan het Erasmus Medisch Centrum (EMC) en heeft als basisarts gewerkt in het Hagaziekenhuis op de afdeling interne geneeskunde.

Sander Tas

Voorzitter werkgroep Dataverzameling & uitkomstmeting

Sander is internist-reumatoloog aan het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij is hoofd van de polikliniek Reumatologie en Klinische Immunologie (o.a. Vasculitis expertise centrum), een van de programma leiders op het gebied van de ontstekingsziekten van het Amsterdamse onderzoeksinstituut Infectie en Immuniteit en AMC Principal Investigator op het gebied van de moleculaire regulatie van ontsteking. Daarnaast is hij lid van het EULAR Standing Committee on Investigative Rheumatology (ESCIR).

Cécile Overman

Projectmanager

Cécile is van origine (neuro- en medisch) psycholoog en heeft gewerkt in de transgenderzorg en in de algemene GGZ. Ook was zij werkzaam als promovenda en postdoc bij de onderzoeksgroep Psychoreumatologie van de Universiteit Utrecht.