Expertiseplatform Zeldzame Systemische Auto-Immuunziekten

Welkom bij ARCH

ARCH, Autoimmune Research and Collaboration Hub, is de koepelorganisatie voor regionale, multidisciplinaire expertisenetwerken in het werkveld van systemische auto-immuunziekten. Het is een medisch expertiseplatform voor alle patiënten en zorgverleners in Nederland die daarmee te maken krijgen. De ambitie van ARCH is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verminderen van de ziektelast van de patiënt, door kennisdeling te vergemakkelijken en expertise voor iedereen bereikbaar te maken.

ARCH – Wie zijn wij?

ARCH is een landelijk netwerk van patiënten(organisaties) en zorgverleners betrokken bij de complexe zorg voor zeldzame systemische autoimmuunziekten:

Specialistische expertisekennis over zeldzame ziekten is vaak lastig te vinden, zowel voor patiënten als zorgverleners. Daarom heeft ARCH het expertiseconsultatieportaal (ECP) ontwikkeld om multidisciplinaire samenwerkingen te ondersteunen en expertiseadviezen te stimuleren. Meer informatie over het expertiseconsult vindt u via Aanmelden Expertiseconsult.

ARCH organiseert ook de landelijke werkgroepen voor verschillende systemische auto-immuunziekten. Hierbij wordt de samenwerking tussen patiënten en behandelaren uit tientallen verschillende ziekenhuizen versterkt en onderzoek naar deze complexe ziekten gestimuleerd, wat essentieel is voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en behandelingen.
Ook scholing en kennisdeling over systemische auto-immuunziekten tussen patiënten, behandelaars en onderzoekers wordt door ARCH ondersteund. Participatie van patiënten met deze zeldzame ziekten wordt bij ARCH geborgd door samenwerking met patiëntenverenigingen. Om kennis effectief te delen organiseert ARCH ook geaccrediteerde nascholing in de vorm van ARCH TV en de landelijke ARCH Dag.
Zo slaat ARCH via zorgverbetering, wetenschap en kennisdeling een brug tussen alle mensen met en behandelaren van complexe, systemische auto-immuunziekten.

Hieronder kunt u een korte introductievideo over ARCH bekijken.

Dit is ARCH

ARCH is dé vereniging voor medisch specialisten betrokken bij de zorg voor patiënten met systemische auto-immuunziekten en de mensen met deze systeemziekten. ARCH bouwt aan gezamenlijke kennis, ervaring en expertise op dit gebied. ARCH streeft naar optimale behandeling van systemische auto-immuunziekten en faciliteert onder andere multidisciplinaire expertiseconsulten en wetenschappelijk onderzoek.

Via deze website vertellen we u graag meer over ARCH. U vindt hier informatie over de organisatie, de samenwerkingspartners en de missie en visie van stichting ARCH.
ARCH zet zich in voor gezamenlijke projecten voor zorgverbetering met en voor patiënten en zorgverleners, zoals onder andere consensusdocumenten en wetenschappelijk onderzoek.
Klik hieronder door om meer te weten te komen.

Nieuws

Over en van ARCH verschijnen regelmatig artikelen. Hieronder ziet u de nieuwste berichten over waar wij mee bezig zijn of kunt u door klikken naar de pagina met al het nieuws over ARCH.