ARCH & Coronavirus COVID 19
Het coronavirus beheerst ons dagelijkse leven. Het roept vragen op voor zowel patiënten met systemische auto-immuunziekten, die vaak geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verminderen, als voor allen die in de zorg werken. Voor ARCH betekent het dat artsen die actief betrokken zijn bij ARCH nu tijdelijk minder beschikbaar zijn omdat ze andere taken moeten uitvoeren. Maar deze crisis betekent ook een impuls voor sommige van de doelen die ARCH nastreeft. Zorg op afstand, de juiste zorg op de juiste plek, wordt nu versneld in veel ziekenhuizen gerealiseerd en wij hopen en verwachten dat dit een blijvende aanpassing van de zorg kan worden. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Maar met zo min mogelijk reislast voor patiënten.

Advies voor artsen 
Gezien snel veranderende inzichten en moeilijke beslissingen bij deze relatief zeldzame aandoeningen wordt dringend  geadviseerd om bij alle patiënten laagdrempelig te overleggen met een regionale ARCH regio. Voor informatie kunt u mailen naar: info@arch.nl.

Daarnaast bieden de wetenschappelijke verenigingen waarbij betrokken ARCH specialisten zijn aangesloten via hun website nuttige informatie voor patiënten en behandelaars. Ook is er uitstekende informatie via RIVM, Overheid en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie                Nederlandse Federatie voor Nefrologie

Nederlandse Internisten Vereniging                           Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overheid over Corona virus                                      Federatie van Medisch Specialisten – Covid pagina