Dit is ARCH
ARCH staat voor Arthritis Research and Collaboration Hub en is een initiatief van ReumaNederland. Het is een medisch expertiseplatform over zeldzame vormen van reuma – ook wel systemische auto-immuunziekten genoemd – voor alle patiënten en zorgverleners in Nederland die daarmee te maken krijgen. ARCH zorgt voor betere zorg en minder ziektelast, doordat landelijke expertise lokaal beschikbaar komt.

Wegwijs op de site
Op deze site vindt u meer informatie over ARCH; onze visie, de ARCH regio’s, ARCH Digitaal (onder andere de ARCH app), hoe ARCH werkt, wat we kunnen betekenen voor patiënt en zorgverleners, wie bij ARCH betrokken is, voor welke ziektebeelden (momenteel ANCA geassocieerde vasculitis, antifosfolipidensyndroom, systemische lupus erythematodes en systemische sclerose), we de zorg willen verbeteren.