Expertiseplatform Systemische Auto-Immuunziekten

Welkom bij ARCH

ARCH, Autoimmune Research and Collaboration Hub, is de koepelorganisatie voor regionale, multidisciplinaire expertisenetwerken in het werkveld van systemische auto-immuunziekten. Het is een medisch expertiseplatform voor alle patiënten en zorgverleners in Nederland die daarmee te maken krijgen. De ambitie van ARCH is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verminderen van de ziektelast van de patiënt, door kennisdeling te vergemakkelijken en expertise voor iedereen bereikbaar te maken.

ARCH – Wie zijn wij?

ARCH is een landelijk netwerk van patiënten en behandelaren betrokken bij de zorg voor complexe, systemische auto-immuunziekten. ARCH heeft als doel om de zorg voor patiënten met deze ziekten te verbeteren, wat moet leiden tot minder ziektelast voor patiënten. Landelijke expertise over deze zeldzame ziekten wordt bereikbaar gemaakt in de spreekkamer van de medisch specialisten. ARCH ondersteunt multidisciplinaire expertiseconsulten voor en door medisch specialisten. Hier worden patiënten besproken om de behandeling te verbeteren.
Naast de expertiseconsulten organiseert ARCH de landelijke werkgroepen voor verschillende systemische auto-immuunziekten. Hierbij wordt de samenwerking versterkt en onderzoek naar deze complexe ziekten gestimuleerd, wat essentieel is voor deze zeldzaam voorkomende ziekten.
Ook scholing en kennisdeling over systemische auto-immuunziekten tussen patiënten, behandelaars en onderzoekers wordt door ARCH ondersteund. Participatie van patiënten met deze zeldzame ziekten wordt bij ARCH geborgd door samenwerking met patiëntenverenigingen.
ARCH is er om de brug te slaan tussen alle mensen met en behandelaren van complexe, systemische auto-immuunziekten.

Hieronder kunt u een korte korte introductiefilm over ARCH bekijken.

1. Aanmelden
Een patiënt wordt door zijn/haar specialist aangemeld voor het multidisciplinair expertiseconsult voor advies over diagnostiek en/of behandeling.
2. Ruimte voor vragen
Om de persoonlijke ervaring van de patiënt mee te nemen, kunnen voorafgaand aan het expertiseconsult vragenlijsten aan de patiënt voorgelegd worden en kan de patiënt zelf vragen opstellen voor het expertiseteam.
3. Multidisciplinair expertiseconsult
Tijdens het expertiseconsult wordt de vraag van de specialist en eventuele vragen van de patiënt besproken om tot de best mogelijke behandeling te komen.
4. Terugkoppeling
De resultaten van het consult worden aan de patiënt en behandelaar in een verslag teruggekoppeld.

Dit is ARCH

ARCH is dé vereniging voor medisch specialisten betrokken bij de zorg voor patiënten met systemische auto-immuunziekten en de mensen met deze systeemziekten. ARCH bouwt aan gezamenlijke kennis, ervaring en expertise op dit gebied. ARCH streeft naar optimale behandeling van systemische auto-immuunziekten en faciliteert onder andere multidisciplinaire expertiseconsulten en wetenschappelijk onderzoek.

Via deze website vertellen we u graag meer over ARCH. U vindt hier informatie over de organisatie, de samenwerkingspartners en de missie en visie van stichting ARCH.
ARCH zet zich in voor gezamenlijke projecten voor zorgverbetering met en voor patiënten en zorgverleners, zoals onder andere consensusdocumenten en wetenschappelijk onderzoek.
Klik hieronder door om meer te weten te komen.

Nieuws

Over en van ARCH verschijnen regelmatig artikelen. Hieronder ziet u de nieuwste berichten over waar wij mee bezig zijn of kunt u door klikken naar de pagina met al het nieuws over ARCH.