Home ARCH 2.0 is klaar voor 2022

ARCH 2.0 is klaar voor 2022

Het was een bewogen jaar voor ons allemaal. ARCH heeft, ondanks de beperkingen, mooie stappen vooruit gemaakt. Met het samengaan van ARCH, SRSN en SANL staat ARCH als een huis voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met systemische auto-immuunziekten. De A van ARCH staat in de nieuwe statuten voor Auto-immuun en doet daarmee recht aan de ziekten waarvoor we ons inzetten.

In dit nieuwe huis gaan ook drie nieuwe leden in de Raad van Toezicht en drie nieuwe bestuursleden aan de slag die zich in de volgende nieuwsbrief van ARCH voorstellen. Dit betekent dat we na de eerste vijf jaar van ARCH afscheid nemen van enkele bestuurders. Vanwege de geldende coronaregels doen we dit nu in kleine kring, en hopelijk op een eerstvolgende fysieke ARCH dag in bredere kring.


Bottom up

Door de samenwerkingsgesprekken met alle betrokkenen is een stevig draagvlak gecreëerd om met ARCH 2.0 door te bouwen aan een netwerk rond systemische auto-immuunziekten. Een belangrijke boodschap: we moeten een ‘bottom-up’ organisatie blijven. Dit houdt in dat alle werkgroepen ideeën en plannen uitwerken en het bestuur en het bureau de taak hebben om de uitvoering van die plannen te ondersteunen. Kom dus vooral met vragen en suggesties!

2022

Natuurlijk blijven de ARCH MDO’s in 2022 centraal staan. Maar daarnaast willen we volgend jaar de landelijke registratie van uniforme gegevens verder ontwikkelen en hopen we de door de Vasculitis Stichting ontwikkelde consultkaart te evalueren en door te ontwikkelen voor andere ziekten. Tenslotte willen we samen met ReumaNederland een project starten voor gepersonaliseerde behandeling van patiënten bij wie reguliere behandeling onvoldoende werkt. Een eerste stap wordt gedaan in het DRIMID project.

Wisseling van de wacht

Vanaf 1 januari neemt Onno Teng het voorzitterschap van de Stichting ARCH over van Hein Moens. In de afgelopen jaren heeft Onno al met volle energie aan ARCH bijgedragen, onder zijn leiding kan ARCH een nieuwe fase ingaan. Hein neemt na vijf intensieve jaren afscheid van ARCH en dankt allen voor de steun en het vertrouwen bij deze eerste fase.

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een gezond en warm 2022.

Hein Moens en Onno Teng