Home Over ARCH Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement worden de opmaak en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen van Stichting ARCH besproken. Hieronder staat een korte samenvatting van de huidige versie en kunt u het reglement in zijn geheel downloaden.


Het reglement

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld door Bestuur en bekrachtigd door de Raad van Toezicht. Aanpassingen kunnen worden voorgesteld door allen die actief betrokken zijn bij ARCH. Wijzigingen dienen conform de Statuten te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

 

De Stichting ARCH heeft als statutaire doelen:

  1. Het bevorderen van de kwaliteit van zorg en behandeling die geleverd wordt aan mensen met systemische auto-immuunziekten, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het opzetten en in stand houden van een netwerk van expertise en een infrastructuur voor zorg en behandeling alsmede door het faciliteren van wetenschappelijk en toegepast onderzoek.

 

Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement in zijn geheel downloaden.

Huishoudelijk reglement
PDF | 6 januari 2023