Home ARCH op weg naar de toekomst

ARCH op weg naar de toekomst

Vanaf 2020 ligt de focus van ARCH op het optimaliseren van het regionaal multidisciplinair overleg (MDO). We hopen dat de expertise die verzameld wordt binnen de MDO’s goede en snelle adviezen geeft die helder zijn voor de patiënt en toegesneden op ieders persoonlijke situatie.

De vier aandachtsgebieden om dit verder te ontwikkelen zijn: onze ‘infrastructuur’ (de ARCH app), organisatie, financiering en dataverzameling.

De ARCH app maken we toepasbaar voor vier systemische auto-immuunziekten. Zodat nog meer patiënten profijt kunnen hebben van de ARCH aanpak. We werken hard aan de uitbreiding van de ARCH regio’s, als alles goed gaat zijn in 2021 ARCH MDO’s onderdeel van de zorg in alle regio’s.

We streven naar één herkenbare en uniforme organisatie. ARCH wil alle spelers in het veld van systemische auto-immuunziekten verenigen. De betrokken artsen en patiënten die deelnemen aan de werkgroepen kennen elkaar inmiddels via de verschillende initiatieven zoals SANL en het DAiRE register voor SLE.

Om onderdeel van de reguliere zorgverlening te worden proberen we een doorlopende financiering te regelen. Op basis van onze uitgewerkte business case gaan we in overleg met NFU en NVZ, de koepels voor de universitaire en algemene ziekenhuizen. We vragen daarin om een reguliere vergoeding voor de regionale ARCH overleggen en teleconsultatie via het bestaande zorgsysteem.

Als laatste is ARCH een platform met uniforme data over behandelingen en uitkomsten van de zorg. Het platform biedt de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek naar betere vormen van zorg uit te voeren. We zijn onder andere in overleg met de farmaceutische industrie om klinische studies met nieuwe geneesmiddelen uit te voeren.

De droom om expertise naar de patiënt te brengen wordt zo werkelijkheid!

Hein Moens
Voorzitter ARCH