Home ARCH projectbureau

ARCH projectbureau

De volgende stap naar de ontwikkeling van een professionele zelfstandige organisatie is een eigen ARCH projectbureau dat de taken overneemt van de huidige maar tijdelijke projectleider Lieke van Mourik en projectondersteuner Nicole Hulsebosch van Clearfields. Onze voorkeur gaat uit naar een bureau in de Domus Medica, een verzamelkantoorgebouw dat organisaties huisvest die actief zijn in de zorgsector. Het borgt goede contacten met wetenschappelijke verenigingen en biedt kansen op interactie met vergelijkbare netwerkinitiatieven. Op dit moment voeren we overleg over de invulling van de taken in samenwerking met het Kennisinstituut. Als alles goed verloopt neemt het nieuwe ARCH projectbureau rond de zomer de taken over van Clearfields.