Eerste ARCH regio’s een feit

Om de shared care voor patiënten te bevorderen, is ARCH georganiseerd in een aantal geografische netwerken; de ARCH-regio’s. Een multidisciplinair team van artsen van verschillende ziekenhuizen uit een regio bespreken met elkaar de medische gegevens van hun patiënten. Deze Multidisciplinaire Teams (MDT’s) hebben samen veel ervaring en kennis van een aandoening. Een MDT komt wekelijks of maandelijks bij elkaar voor een regionaal overleg. De patiënt is zo verzekerd van breed aanwezige expertise over zijn ziekte in de desbetreffende ARCH regio. En levert zelf ook belangrijke informatie aan over zijn aandoening, met behulp van vragenlijsten. De patiënt kan daarnaast het MDT een vraag stellen over zijn situatie.

ARCH regio Zuidwest groot succes
De eerste ARCH regio is Zuidwest. Eén keer per week zitten artsen/specialisten van verschillende ziekenhuizen uit de regio in een ‘virtuele ruimte’ waar zij hun patiënten bespreken. Dit is een groot succes dankzij de betrokkenheid van alle deelnemende ziekenhuizen.

In navolging van deze samenwerking heeft het LUMC nefrologie en reumatologie in oktober een regionale bijscholing georganiseerd over systemische auto-immuunziekten. Bijna elk ziekenhuis presenteerde een interessante, ingewikkelde, verrassende, leuke casus over een systemische auto-immuunziekte waarover vervolgens gediscussieerd werd. Deze kennisdeling was zeer interessant en waardevol. We hebben gelijk van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de ARCH app, ter ondersteuning van het regionale overleg, te demonstreren aan alle aanwezige artsen. En dat leverde veel enthousiasme op, vooral over de gebruiksvriendelijkheid en de te behalen efficiëntie. De komende maanden hopen we de app te integreren in de wekelijkse regionale overlegmomenten.

Start tweede ARCH regio: Midden
In september is regio Midden van start gegaan met een maandelijks regionaal overleg van het Multidisciplinair Team (MDT). Betrokken disciplines in het team zijn o.a. cardiologie, dermatologie, interne geneeskunde, long-geneeskunde, (klinische) immunologie, KNO, neurologie, pathologie en reumatologie. De eerste overleggen gingen met name over ANCA vasculitis, maar omvatten op korte termijn ook systemische sclerose, APS en SLE. Het UMC Utrecht coördineert het team en de overleggen. Het overleg over vasculitis wordt geleid door het Meander MC. Andere deelnemende centra zijn op dit moment het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en Diakonessenhuis in Utrecht. Meer centra staan klaar om aan te haken. Voor het aanmelden van een patiënt of deelnemend centrum stuur een mail naar: regiomidden@arch.nl.

Geen regionaal maar landelijk Multidisciplinair Team APS
Ook willen we het overleg van het MDT APS vergemakkelijken. Omdat het ziektebeeld vrij zeldzaam is en de kennis over heel Nederland verspreid is, kiezen we voor een landelijk overleg. We zijn zo verzekerd van alle aanwezige kennis en expertise in Nederland. Alle regio’s kunnen meedoen aan het landelijk overleg APS.