Home Evaluatie Pilot ARCH SSc

Evaluatie Pilot ARCH SSc

ARCH-applicatie systemische sclerose

De samenwerking, communicatie en uitwisseling van medische gegevens in de zorg voor patiënten met systemische sclerose kan beter in Nederland. ARCH systemische sclerose ontwikkelde een applicatie met als doel deze processen te ondersteunen. De functies van deze applicatie zijn o.a.

de vragenlijst voor de patiënt ter voorbereiding op het consult

de vragenlijst voor artsen voor het gericht uitwisselen van medische gegevens
het stellen van vragen door de patiënt via een chatfunctie
het intercollegiaal overleg waarmee ook de communicatie tussen zorgverleners en tussen behandelend arts en patiënt verbetert
De uitgewisselde informatie is voor de patiënt in te zien in zijn persoonlijke ARCH-omgeving en voor de arts in het ARCH dossier.

Pilot
Afgelopen zomer vond het pilotproject ARCH systemische sclerose van deze app plaats in de regio Utrecht en de regio Nijmegen. Per regio participeerden een academisch ziekenhuis (Radboudumc en UMC Utrecht) en perifere centra (ZGT Almelo en Meander MC). Het doel van deze pilot was het evalueren van gebruiksgemak en werkzaamheid van de ARCH applicatie en te bepalen of en hoe dit project voortgezet zou worden.

Onderdelen pilot

De medische gegevens van patiënten werden gedeeld tussen zorgverleners en opgeslagen met behulp van de ARCH applicatie.
De patiënt kreeg via de ARCH app inzicht in uitslagen en kon de samenwerking en afspraken tussen zijn behandelaren volgen.
Vragen aan behandelaren waren eenvoudig te stellen via een chatfunctie.
Patiënten kregen via de app een week voorafgaand aan hun afspraak bij hun reumatoloog een vragenlijst toegestuurd ter voorbereiding op de afspraak.
Uitkomst pilot
De resultaten van de pilot geven aan dat er draagvlak is voor de applicatie en gebruikers zien de potentiële meerwaarde van de applicatie. Patiënten en artsen zijn tevreden over de mogelijkheid van het stellen van vragen via de chatfunctie, het intercollegiaal overleg en de vragenlijsten (voor de patiënt ter voorbereiding op het consult en de vragenlijst voor artsen voor het gericht uitwisselen van medische gegevens). De communicatie tussen artsen en tussen arts en patiënten verbeterde door de laagdrempelige manier om elkaars berichten te lezen.Het gebruiksgemak beoordelen zowel patiënten als artsen wisselend. De indeling en vormgeving zijn nog niet optimaal, maar nog wel aan te passen.

De huidige versie van de applicatie is echter nog niet geschikt voor gebruik in de praktijk. Het belangrijkste bezwaar voor artsen is de tijdsinvestering door de dubbele invoer van gegevens. Een webversie, en nog liever een koppeling met het elektronisch patiënt dossier is volgens betrokken artsen een voorwaarde om de applicatie in de toekomst te gebruiken.

Besluit voortgang project ARCH-applicatie systemische sclerose
ARCH heeft besloten deze applicatie voorlopig niet verder te ontwikkelen voor shared care bij systemische sclerose, ook vanwege de voorgenomen stappen richting een gedeeld patiëntendossier en persoonlijke gezondheidsomgeving op landelijk niveau. De vragenlijsten die voor de applicatie ontwikkeld zijn, worden wel gebruikt. Deze lijsten worden beschikbaar gesteld op de ARCH website en kunnen te allen tijde gebruikt worden door patiënten en zorgverleners.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze pilot. De uitkomsten zijn zeer waardevol.