Home Financiering ARCH

Financiering ARCH

ARCH streeft naar betere zorg en minder ziektelast voor patiënten door toegang tot de best mogelijke informatie en expertise. Om die toegang ook in de toekomst te garanderen, zijn structurele inkomsten voor ARCH nodig. In november 2018 hebben we besloten dat de hoofdroute voor financiering via de zorgverzekeraars moet lopen. We zijn nu druk bezig om deze businesscase goed uit te werken.


Zorgverzekeraars

Tijdens de eerste gesprekken met zorgverzekeraars hebben we vooral uitgelegd waar ARCH voor staat en hoe wij bijdragen aan betere zorg en minder ziektelast. We kregen de terechte vragen in hoeverre ARCH de kwaliteit van zorg verbeteren en hoe we dit kosteneffectief kunnen maken.

De aankomende tijd gaan we een aantal zaken uitzoeken:

  • Welk deel van de zorg concreet efficiënter wordt;
  • Welk deel van de zorg op dit moment niet gefinancierd wordt in de huidige structuur;
  • Wat momenteel de kosten zijn van de ARCH patiënten.

Wilt u graag meedenken over de financiering van ARCH? Mail dan naar info@arch.nl.