Home Focus op regio’s

Focus op regio’s

ARCH is nu drie jaar onderweg en we hebben veel bereikt. Maar ook veel geleerd. We hebben daarom besloten ons te focussen op de doorontwikkeling van de ARCH regio’s en uniforme vastlegging van gegevens in onze ARCH app. Deze regionale aanpak werpt zijn vruchten af en sluit helemaal aan op ons doel om expertise lokaal beschikbaar te maken. De ARCH werkgroepen gaan de regionale Multidisciplinaire Teams ondersteunen die samen het landelijk expertisenetwerk vormen. Over de praktische uitwerking hiervan leest u in deze nieuwsbrief en op onze website. Daarnaast breiden we uit van twee naar zes regio’s en van drie naar vier ziekten. Naast systemische sclerose, AAV en APS wordt ook SLE toegevoegd. Hopelijk ervaart u volgend jaar zelf wat het ARCH netwerk voor u kan betekenen.

Een andere belangrijke wijziging is de keuze voor een ARCH projectbureau in de Domus Medica. Dat betekent dat we met veel dank en waardering afscheid hebben genomen van Lieke van Mourik (Clearfields) als projectleider en tegelijkertijd Haitkse Graveland verwelkomen als haar opvolger.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst en continueren ons harde werk. Het wordt een spannend jaar waarin ARCH zich moet bewijzen als facilitator van netwerkgeneeskunde.

Ik wens u alvast een mooi 2020.

Hein Moens
Voorzitter ARCH