Hoe werkt ARCH?

Hoe ARCH precies werkt valt niet in een paar woorden samen te vatten. De infografiek laat zien wat we met ARCH voor ogen hebben. ARCH heeft de ambitie om expertise voor iedereen toegankelijk maken en verder ontwikkelen. Dat doen we door enerzijds gegevensuitwisseling te ondersteunen tussen expert en behandelend specialist. En anderzijds door samenwerking te faciliteren in een zogenaamde ‘ARCH hub’, een regionaal expertisenetwerk van artsen met gezamenlijk veel ervaring en kennis van systemische auto-immuunziekten. Op de website vindt u een leesbare versie van de infografiek.