Home Ontwikkeling persoonlijk zorgplan

Ontwikkeling persoonlijk zorgplan

De opzet van een persoonlijk zorgplan voor de vier systemische auto-immuunziekten die onderdeel uitmaken van ARCH verloopt langzamer dan gehoopt. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van kennis en adviespartner PGOsupport. Onder hun deskundige leiding vindt op 16 december een focusgroep plaats waarin een groep patiënten gevraagd wordt naar hun wensen en behoeften rondom het persoonlijk zorgplan. De input vanuit deze focusgroep vormt de basis waarop we het persoonlijk zorgplan verder gaan ontwikkelen in 2021.