Home Persoonlijk zorgplan in ontwikkeling

Persoonlijk zorgplan in ontwikkeling

Vanuit de patiënten is de wens geuit om voor de verschillende systemische auto-immuunziekten een persoonlijk zorgplan te ontwikkelen. Het zorgplan moet de communicatie tussen patiënt en arts ondersteunen en verbeteren. ARCH ondersteunt dit van harte, we willen daarom dit jaar starten met een focusgroep om een voorbeeldplan vorm te geven.