Home Projectidee studie SSc naar volgende ronde ZonMw

Projectidee studie SSc naar volgende ronde ZonMw

Het projectidee van de werkgroep ARCH SSc gaat om een internationale studie naar het optimaal inzetten van autologe stamcel transplantatie in de behandeling van vroege, snel progressieve, diffuse cutane systemische sclerose. Op dit moment is niet bekend of het beter is om deze ingrijpende behandeling eerder in het ziekteproces in te zetten dan op dit moment gedaan wordt. De ronde van ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’ van ZonMW heeft als doel bestaande behandelingen effectiever, veiliger en doelmatiger in te zetten. De aanvraag voor de tweede ronde werken we uit naar een volledige aanvraag. Wij hopen dat deze studie gaat plaatsvinden omdat de resultaten richting geven aan de behandeling van deze groep ernstig zieke patiënten.